Projekter

Vi har gennem mange år samlet erfaring med istandsættelse af – og tilbygninger til – fredede og bevaringsværdige bygninger. Med vores viden om kulturarven og historisk arkitektur har vi sideløbende udviklet en særlig evne til at bygge nyt, født ud af respekten for, forståelsen af og inspirationen i det eksisterende.

Vores opgaver spænder bredt – fra nænsomme restaureringer, transformationer og ombygninger til tilbygninger og nybyggeri.
Hver opgave er unik og kalder på unikke løsninger. Derfor viser vores projekter også en stor variation af udtyk, som berettiges ved en viden og stillingtagen til de sammenhænge projekterne indgår i.

Fælles for projekterne er vores høje arkitektoniske ambitioner, en særlig omhu for detaljerne og matrialekvaliteten. Vi insisterer på at lade de statiske principper og tektonikken komme til udtryk i arkitekturen og lade den vise bygningens egen indre logik.
Vi har særligt stort fokus på taktilitet og stoflighed og stor vilje til at forfølge kvaliteten fra helhed til detalje.

 

“Vi skaber karakterfuld og nordisk arkitektur, som er kontekstinspireret, innovativ og historisk nytolkende ved at bruge vores viden om historien, traditionen og forståelsen af sted, by og bygning”

Kultur | Se projekter

Erhverv | Se projekter

Retail | Se projekter

Slotte & Herregårde | Se projekter

Kirkemiljøer | Se projekter

Boliger | Se projekter

Villaer | Se projekter

Helhedsplaner | Se projekter

Publikationer | Se projekter