Partnere

Jesper Back

Arkitekt MAA / Adm. direktør / Partner

Jesper Back

Arkitekt MAA / Adm. direktør / Partner

Jespers nøglekompetencer ligger indenfor arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger samt historisk inspireret nybyggeri. Jesper har stor indsigt i restaureringsteori, værdisætning i forbindelse med bygningsrestaurering af bevaringsværdige og fredede bygninger, bygningsanlæg og kulturmiljøer.

Jesper har omfattende indsigt i byggeprocessens forskellige faser og metoder til styring, optimering og strukturering af samarbejde, herunder opgaven som tilrettelægger og dirigent af brugerinddragelse og workshopforløb.

Jesper er en dygtig frihåndstegner og bruger aktivt tegning som arbejdsværktøj både til ideudvikling, præsentation og kommunikation.

Anne Katrine Arrildt

Arkitekt MAA / Partner

Anne Katrine Arrildt

Arkitekt MAA / Partner

Anne Katrine er en ildsjæl i faget. Med et stærkt afsæt i stedet går hun analytisk til projekterne og søger æstetikkens berettigelse gennem ærlighed og funktionalitet.

Hun brænder for transformation og nybyggeri med afsæt i tegnestuens stærke historie og tilgang. Hun følger gerne projekterne fra første skitse til udførselsprocessen og motiveres i høj grad af at være sparringspartner for både kunder og kolleger.

Hun er partner og medejer af tegnestuen og er en erfaren projektleder med specialistviden indenfor nybyg, strategiske opgaver og udviklingsprojekter.
Hun ser bæredygtighed som en grundforudsætning for tegnestuens arbejde.

Anne Katrine er inkarneret fynbo. Hun er opvokset på den fynske vestkyst og flyttede til Aarhus for at studere på arkitektskolen i 2008. Her faldt hun for byen og har boet her siden med undtagelse af et år i Paris og et i København.

Hun bor i dag i et hus ved søen i Brabrand, omgivet af naturen og alligevel belejligt tæt på byen. Både haven og huset er hendes frirum og kreative legeplads. Hendes værksted er yndlingsrummet i boligen og her har hun altid gang i projekter.

Lise Breum Knakkergaard

Arkitekt MAA / Partner

Lise Breum Knakkergaard

Arkitekt MAA / Partner

Lise er uddannet restaureringsarkitekt og har sit primære virke indenfor tegnestuens kulturarvsprojekter. Med sin interesse for historiske sammenhænge, karaktertræk og detaljer bidrager hun ligeledes til tegnestuens nybyggeri og insisterer på respekten for og tilpasningen til den historiske kontekst. Hendes erfaringer med processtyring, facilitering af workshopforløb og brugerinddragelse kombineres med tegnestuens gennemprøvede arbejdsmetode hvor værdisætning og analysen vægtes højt i projektudviklingen.

Lise brænder for den gode kvalitet og føler en stærk forpligtigelse overfor bevaring og udvikling af det byggede miljø. Dette gør hun med stor indlevelse og arrangement.

Hun har benene solidt plantet på jorden og man fornemmer i særdeleshed hendes ophav fra Thy, som hun ofte besøger sammen med familien.

Privat bruger Lise meget tid på sine egne byggeprojekter, hvor hun selv tager arbejdstøjet på og dyrker nogle af de metoder og materialer som vi arbejder med på tegnestuen. Når hun ikke tegner eller bygger dyrker hun sin have og elsker af rode i jorden og skabe nye ideer i haven.

Jostein Burmann

Bygningskonstruktør / Partner

Jostein Burmann

Bygningskonstruktør / Partner

Jostein er en dedikeret bygningskonstruktør, møbelsnedker og partner med flair og næse for arkitektur og design – og censor på bygningskonstruktøruddannelsen.

Han har omfattende ekspertise i og begejstring for brugen af træ og biogene materialer i moderne og arkitektonisk udfordrende byggerier.

Jostein er certificeret DGNB-konsulent, Passivhus Designer og stor erfaring med BIM-projektering samt at drive projekter som projekt- og projekteringsleder.

Jostein er løsningsorienteret og positiv i mødet med samarbejdspartnere og bygherrer.  

Medarbejdere

Anna Tazrei
Anna Tazrei

Økonomichef

Anna Tazrei

Økonomichef

Med sin centrale rolle i både den strategiske og operationelle del af tegnestuen på tværs af medarbejdere, partnere og samarbejdspartnere har Anna fokus på at skabe et godt økonomisk fundament for en øget vækst.

Hun brænder for forretningsudvikling og er udpræget konkurrencemenneske med et gyldent overblik.

Andreas Nygaard Mathiesen
Andreas Nygaard Mathiesen

Arkitekt

Andreas Nygaard Mathiesen

Arkitekt

Andreas er passioneret omkring at se, forme og følge arkitekturen igennem alle faser.
Han drives af at kunne fortælle arkitekturen igennem visualiseringer og er en mester til at oversætte de gode idéer til 3D modellering og visualiseringer.

Andreas er arkitekt fra Aalborg Universitet med speciale i bæredygtig arkitektur.

Andreas er dedikeret og nørdet, og har en personlig interesse for biler.

Andreas Velling Madsen
Andreas Velling Madsen

Bygningskonstruktør

Andreas Velling Madsen

Bygningskonstruktør

Andreas brænder for at projektere flotte og bygbare projekter – samt se og følge projekterne blive opført i virkeligheden. Han har et godt blik for bygbarhed og byggeteknisk rigtige løsninger, og er ekspert i lovkrav.

Andreas er uddannet tømrer og bygningskonstruktør med primære opgave i projekteringen med særligt fokus på bygbarhed og den arkitektoniske detalje.  

Andreas er struktureret i sin arbejdsmetode med fokus på at løse opgaver til aftalt tid og kvalitet. Han sætter en ære i at overholde aftaler og sætte gang i fremdrift.

Når der i et team med kollegaer og samarbejdspartnere er en god kombination af fagligheder, udfolder Andreas sig bedst så der kan komme god sparring og synergi på løsninger og dermed sikre det bedste projekt.

Anne Sofie Vadstrup Pedersen
Anne Sofie Vadstrup Pedersen

Arkitekt MAA

Anne Sofie Vadstrup Pedersen

Arkitekt MAA

Anne Sofie er en erfaren arkitekt med særlig passion for og speciale i kulturarv og kulturmiljøer, og ikke mindst hvordan vi bygger videre på disse med respekt for historien.

Hun har stort ønske om, at projekterne skal kunne styrke kulturmiljøerne med arkitektur i høj kvalitet, stedspecifik tilpasning og tilføje nye lag til historien.

Anne Sofie er drevet af at udvikle helhedsplaner i workshops-forløb i tæt dialog med brugeren, hvor udgangspunktet er i de konkrete behov, den eksisterende bygningsmasse og stedets historie.

Aske Eg Thorn
Aske Eg Thorn

Arkitekt

Aske Eg Thorn

Arkitekt

Passioneret omkring 3D modellering, renderinger og bæredygtig arkitektur.

Betragter sig selv som generalist indenfor fagets mange discipliner.

Uddannet civilingeniør indenfor bæredygtig arkitektur på Aalborg Universitet, og er altid klar på en god udfordring om end det er fagligt, socialt eller noget tredje.

David Sommer
David Sommer

Associeret, Bygningskonstruktør

David Sommer

Associeret, Bygningskonstruktør

David er en dedikeret bygningskonstruktør og projekteringsleder. Han er faglig bannerfører og vægter kvalitet højt. Han er både dygtig til at holde overblik, men formår samtidig at dykke ned i detaljerne for sikring af en gennemført æstetik uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

Han elsker udfordringer og trives med at holde et højt tempo med arkitektonisk, komplicerede byggerier.

Han er løsningsorienteret og positiv i mødet med samarbejdspartnere og bygherrer.  

Finn Larsen
Finn Larsen

Arkitekt MAA / Senior Arkitekt / Byggeøkonom

Finn Larsen

Arkitekt MAA / Senior Arkitekt / Byggeøkonom

Med sin omfattende erfaring fra projekter i både ind- og udland er Finns skarpe øje sparringspartner på størstedelen af tegnestuen projekter i dag og helt tilbage fra restaureringen af Koldinghus.

Finn har stor indsigt i restaureringsteori, værdisætning i forbindelse med bygningsrestaurering af bevaringsværdige og fredede bygninger, bygningsanlæg og kulturmiljøer.

Personligt har Finn en særlig interesse for historisk, engelsk byggeri og haveanlæg.

Helge Skovsted
Helge Skovsted

Bygningskonstruktør

Helge Skovsted

Bygningskonstruktør

Helge er en grundig, superdygtig og virkelig erfaren bygningskonstruktør, byggeøkonom, bygningsfysiker, tømrer med diverse fagrelevante kurser mv.

Han har specielle interesser indenfor det teknisk faglige omfattende byggeteknik, håndværk, materialer og kvalitet i alle aspekter i byggeriet.

Jeppe Pagels
Jeppe Pagels

Arkitekt

Jeppe Pagels

Arkitekt

Jeppe er en kreativ og idérig arkitekt, der tager udgangspunkt i den konkrete opgave.

Han begejstres og inspireres af at arbejde i spændet mellem den helt store skala og den byggetekniske detalje.

Jeppe har stor interessere for, hvordan restaurering, transformation og nybyggeri i dialog med hinanden kan skabe grundlag for fremtidens bæredygtige byggeri.

Line Pedersen
Line Pedersen

Arkitekt MAA

Line Pedersen

Arkitekt MAA

Line er en stærk formgiver med skarpe æstetiske og pragmatiske holdninger til det byggede.

Hun har stor passion for at udtænke rumlige koncepter. Hun nørder i særlig grad med den gode, funktionelle planløsning samt oplevelsesmæssige og spændende rumligheder i arkitekturen.

Line er en dedikeret sagsarkitekt med anseelig erfaring fra et bredt spekter af opgaver med alt fra nybyggeri, transformationsopgaver og helhedsplaner. 

Line sætter en stor dyd i den gode kontakt og dialog med kunden.

Internt på tegnestuen er Line ansvarlig for undervisningsforløbet E+N Academy for nye kolleger, samt for rekruttering af arkitektpraktikanter.

Lotte Olesen Bundgaard
Lotte Olesen Bundgaard

Arkitekt MAA

Lotte Olesen Bundgaard

Arkitekt MAA

Med en baggrund som arkitekt uddannet på Arkitektskolen i Århus, er Lotte en erfaren projektleder med en stærk arkitektonisk forståelse, der brænder for at lede store som små projekter og teams.

Den arkitektoniske kvalitet og bæredygtighed er i Lottes fokus gennem hele designprocessen, og med stort overblik arbejder Lotte målrettet med at sikre den røde tråd i projektet fra det overordnede greb til detaljen.

Lotte drives af den gode positive dialog og det løsningsorienterede tværfaglige samarbejde både internt og eksternt, samt værdsætter at sikre at bygherres ønsker og krav løses på et højt fagligt niveau.

Louise Lind Aggerholm
Louise Lind Aggerholm

Arkitekt MAA

Louise Lind Aggerholm

Arkitekt MAA

Louise har stor fokus på detaljen med skarpt øje på helheden. Hun er løsningsorienteret og erfaren ud i samtlige faser af byggeriet både som sagsarkitekt og projektleder.

Louise brænder for projektudvikling, skitsering og ikke mindst materialesammensætninger, og foretrækker at følge projekterne til dørs - fra den spæde startskitsering til færdiggørelse.

Louise er uddannet arkitekt fra afdelingen ”transformation og revitalisering” på Aarhus Arkitektskole i 2008.

Signe Carlsen
Signe Carlsen

Arkitekt MAA

Signe Carlsen

Arkitekt MAA

Med særlig interesse for samspillet mellem kulturarv og nybyggeri har Signe fokus på, hvordan nyt og gammelt kan berige hinanden, og hvordan nybyggeri kan indgå som en naturlighed i den eksisterende bygningsmasse eller helhed.

Signe arbejder analytisk for at kortlægge projektstedets iboende kvaliteter og potentialer fra både fortid, nutid og fremtid.

Signe arbejder hovedsageligt med projekternes tidlige faser, ideudvikling og konkurrenceopgaver og workshopforløb med fokus på projektudvikling i tæt samarbejde med bygherre eller brugergruppe.

Simon Tambo
Simon Tambo

Bygningskonstruktør

Simon Tambo

Bygningskonstruktør

Simon er bygningskonstruktør og har en passion for konstruktioner og -design. Han er grundig i sine undersøgelser og lægger sit fokus i detaljen. Derudover har Simon en forkærlighed for BIM og IKT.

Tanja Kristensen
Tanja Kristensen

Regnskabsansvarlig

Tanja Kristensen

Regnskabsansvarlig

Tanja er en effektiv og grundig revisor og regnskabsansvarlig med blik for og på detaljerne.

Hun har stor viden om bogholderi, fakturering og løn - og er passioneret omkring alle aspekter af virksomhedens daglige økonomi.

Thomas Degn Friis
Thomas Degn Friis

Arkitekt MAA / Bestyrelsesmedlem

Thomas Degn Friis

Arkitekt MAA / Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesarbejde, forretningsudvikling og strategiske indsatser er Thomas’ kernebidrag på tegnestuen. Han sætter en ære i at arbejde for det langsigtede samarbejde, som er præget af ordentlighed, tillid og samskabelse.

Thomas er drevet af at skabe rammen og de gunstige betingelser, så tegnestuen fortsat kan realisere de karakterfulde og ambitiøse arkitekturprojekter, som man er kendt for.

Thomas Rasmussen
Thomas Rasmussen

Bygningskonstruktør

Thomas Rasmussen

Bygningskonstruktør

Thomas er en stærk kapacitet indenfor murværk, bygbarhed og bæredygtighed.

Han er uddannet murer, bygningskonstruktør og certificeret bæredygtighedsrådgiver med primære opgaver i projekteringsfasen.

Thomas er holdspiller med en kreativ og løsningsorientering tilgang, der altid ser muligheder fremfor begrænsninger.

Torben Kjær
Torben Kjær

Arkitekt MAA

Torben Kjær

Arkitekt MAA

Torben er en erfaren arkitekt og projektleder og har gennemført projekter i alle fagets faser og skalaer. Fra enfamiliehuse, over kultur- og undervisningsbyggeri til supersygehuse og hotelbyggeri, fra skitseprojekter til hovedprojektering i både ind- og udland.

Torben har således en meget bred og indgående viden om arkitektfagets faser og samarbejdspartnere. Gennem årene har Torben oparbejdet en stor indlevningsevne i bygherres behov, og evner at omsætte ethvert program til enkel og funktionel arkitektur gennem veldisponerede planer hvor flow og funktioner løses i forening.

Ulrik Donslund Vind
Ulrik Donslund Vind

Bygningskonstruktør

Ulrik Donslund Vind

Bygningskonstruktør

Ulrik brænder for gode projekter, som er bygbare og skaber stor værdi for kunden.

Han er en udpræget holdspiller og tager gerne et stort læs med sin ansvarsbevidste tilgang, samt opmærksom på kolleger og samarbejdspartnere – både fagligt og personligt. Ulrik er en stærk drivkraft med fokus mod aflevering.

Ulrik er en erfaren tømrer og bygningskonstruktør med primær orientering på projektering. Han har fokus på byggeteknisk korrekte løsninger og har et skarpt blik for den æstetiske detalje og bygbarhed på tværs af fagområder. Ulrik har et særligt øje for detaljer, dagslys og bæredygtighed.

Ulrik er desuden BIM-udvikler og arbejder for gode, sikre arbejdsmetoder, som optimerer workflow og grundlag for bygbare detaljer og tegninger.

Natasja Møller Clausen
Natasja Møller Clausen

Piccoline / SoMe-Ansvarlig

Natasja Møller Clausen

Piccoline / SoMe-Ansvarlig

Natasja er vores piccoline her på tegnestuen. Hendes fokus på orden og effektivitet hjælper med at holde styr på tingene i vores kreative og hektiske hverdag på tegnestuen.

Som piccoline tager hun sig af de daglige administrative samt praktiske opgaver. Hun byder desuden også vores gæster venligt velkommen og er altid klar til at give en hjælpende hånd, hvor det mangler.

Emilie Qvist Jørgensen
Emilie Qvist Jørgensen

Arkitektpraktikant

Emilie Qvist Jørgensen

Arkitektpraktikant

Emilie er en dedikeret arkitektstuderende fra Aarhus Arkitektskole, der aktuelt arbejder på at fuldføre sin bachelorgrad indenfor Transformation. Hendes passion for fortidens arkitektur og klassiske bygningsstrukturer, driver hende til at søge en balance mellem fremtidens bæredygtige løsninger og de æstetiske og kulturelle detaljer. 

Hendes tilgang til projekterne er præget af en grundig analyse af stedets historie, landskab og kulturelle kontekst. Hun værdsætter en holistisk tilgang, der omfatter både det overordnede koncept og de små detaljer, som sikrer en sammenhængende rød tråd gennem hele projektet. 

Emilie trives i et socialt kontormiljø og anerkender værdien af dagligt samarbejde og interaktion. Hun ser det sociale miljø som en inspirerende faktor, der bidrager til hendes faglige udvikling og trivsel. 

Emma Østergaard Sørensen
Emma Østergaard Sørensen

Bygningskonstruktørpraktikant

Emma Østergaard Sørensen

Bygningskonstruktørpraktikant

Emma er en passioneret bygningskonstruktørstuderende med øje for sammenspillet mellem den æstetiske detalje og bygbarheden. Hun går analytisk til projekterne og interesserer sig særligt for optimering af dagslysforhold i både nybyggeri og i renoveringsprojekter.

Hun håber på en fremtid med øget anvendelse af naturlige ressourcer, så byggeri ledes i en mere bæredygtig retning.
Emma værdsætter et positivt arbejdsmiljø og et velafstemt team, med plads til udfoldelse af kreativitet og udvikling.

Magnus Schwarz Knudsen
Magnus Schwarz Knudsen

Bygningskonstruktørpraktikant

Magnus Schwarz Knudsen

Bygningskonstruktørpraktikant

Magnus læser til bygningskonstruktør og er praktikant her hos E + N.
Han har især interesse for projekter, hvor der er fokus på detaljerne og som kræver specielle løsninger. Magnus har en god byggeteknisk forståelse samt talent for BIM.

Som studerende sigter han altid efter at opnå nye kompetencer og tager flittigt til sig af sine kollegaers erfaring.