Partnere

Jesper Back

Arkitekt MAA / Adm. direktør / Partner

Jesper Back

Arkitekt MAA / Adm. direktør / Partner

Jespers nøglekompetencer ligger indenfor arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger samt historisk inspireret nybyggeri. Jesper har stor indsigt i restaureringsteori, værdisætning i forbindelse med bygningsrestaurering af bevaringsværdige og fredede bygninger, bygningsanlæg og kulturmiljøer.

Jesper har omfattende indsigt i byggeprocessens forskellige faser og metoder til styring, optimering og strukturering af samarbejde, herunder opgaven som tilrettelægger og dirigent af brugerinddragelse og workshopforløb.

Jesper er en dygtig frihåndstegner og bruger aktivt tegning som arbejdsværktøj både til ideudvikling, præsentation og kommunikation.

Anne Katrine Arrildt

Arkitekt MAA / Partner

Anne Katrine Arrildt

Arkitekt MAA / Partner

Anne Katrine er en ildsjæl i faget. Med et stærkt afsæt i stedet går hun analytisk til projekterne og søger æstetikkens berettigelse gennem ærlighed og funktionalitet.

Hun brænder for transformation og nybyggeri med afsæt i tegnestuens stærke historie og tilgang. Hun følger gerne projekterne fra første skitse til udførselsprocessen og motiveres i høj grad af at være sparringspartner for både kunder og kolleger.

Hun er partner og medejer af tegnestuen og er en erfaren projektleder med specialistviden indenfor nybyg, strategiske opgaver og udviklingsprojekter.
Hun ser bæredygtighed som en grundforudsætning for tegnestuens arbejde.

Anne Katrine er inkarneret fynbo. Hun er opvokset på den fynske vestkyst og flyttede til Aarhus for at studere på arkitektskolen i 2008. Her faldt hun for byen og har boet her siden med undtagelse af et år i Paris og et i København.

Hun bor i dag i et hus ved søen i Brabrand, omgivet af naturen og alligevel belejligt tæt på byen. Både haven og huset er hendes frirum og kreative legeplads. Hendes værksted er yndlingsrummet i boligen og her har hun altid gang i projekter.

Lise Breum Knakkergaard

Arkitekt MAA / Partner

Lise Breum Knakkergaard

Arkitekt MAA / Partner

Lise er uddannet restaureringsarkitekt og har sit primære virke indenfor tegnestuens kulturarvsprojekter. Med sin interesse for historiske sammenhænge, karaktertræk og detaljer bidrager hun ligeledes til tegnestuens nybyggeri og insisterer på respekten for og tilpasningen til den historiske kontekst. Hendes erfaringer med processtyring, facilitering af workshopforløb og brugerinddragelse kombineres med tegnestuens gennemprøvede arbejdsmetode hvor værdisætning og analysen vægtes højt i projektudviklingen.

Lise brænder for den gode kvalitet og føler en stærk forpligtigelse overfor bevaring og udvikling af det byggede miljø. Dette gør hun med stor indlevelse og arrangement.

Hun har benene solidt plantet på jorden og man fornemmer i særdeleshed hendes ophav fra Thy, som hun ofte besøger sammen med familien.

Privat bruger Lise meget tid på sine egne byggeprojekter, hvor hun selv tager arbejdstøjet på og dyrker nogle af de metoder og materialer som vi arbejder med på tegnestuen. Når hun ikke tegner eller bygger dyrker hun sin have og elsker af rode i jorden og skabe nye ideer i haven.

Jostein Burmann

Bygningskonstruktør / Partner

Jostein Burmann

Bygningskonstruktør / Partner

Jostein er en dedikeret bygningskonstruktør, møbelsnedker og partner med flair og næse for arkitektur og design – og censor på bygningskonstruktøruddannelsen.

Han har omfattende ekspertise i og begejstring for brugen af træ og biogene materialer i moderne og arkitektonisk udfordrende byggerier.

Jostein er certificeret DGNB-konsulent, Passivhus Designer og stor erfaring med BIM-projektering samt at drive projekter som projekt- og projekteringsleder.

Jostein er løsningsorienteret og positiv i mødet med samarbejdspartnere og bygherrer.  

Medarbejdere

Anna Tazrei
Anna Tazrei

Økonomichef

Anna Tazrei

Økonomichef

Med sin centrale rolle i både den strategiske og operationelle del af tegnestuen på tværs af medarbejdere, partnere og samarbejdspartnere har Anna fokus på at skabe et godt økonomisk fundament for en øget vækst.

Hun brænder for forretningsudvikling og er udpræget konkurrencemenneske med et gyldent overblik.

Andreas Nygaard Mathiesen
Andreas Nygaard Mathiesen

Arkitekt

Andreas Nygaard Mathiesen

Arkitekt

Andreas er passioneret omkring at se, forme og følge arkitekturen igennem alle faser.
Han drives af at kunne fortælle arkitekturen igennem visualiseringer og er en mester til at oversætte de gode idéer til 3D modellering og visualiseringer.

Andreas er arkitekt fra Aalborg Universitet med speciale i bæredygtig arkitektur.

Andreas er dedikeret og nørdet, og har en personlig interesse for biler.

Andreas Skovgård Jespersen
Andreas Skovgård Jespersen

Bygningskonstruktør

Andreas Skovgård Jespersen

Bygningskonstruktør

Andreas er en dygtig og ambitiøs bygningskonstruktør med stor interesse for det bæredygtige byggeri og livscyklusvurdering (LCA).

Andreas er en All-rounder, som brænder for den generelle projektering i et solidt og sundt samarbejde.

Andreas er en rigtig arbejdshest som knokler løs og som helst vil have lidt for travlt.

Andreas Velling Madsen
Andreas Velling Madsen

Bygningskonstruktør

Andreas Velling Madsen

Bygningskonstruktør

Andreas brænder for at projektere flotte og bygbare projekter – samt se og følge projekterne blive opført i virkeligheden. Han har et godt blik for bygbarhed og byggeteknisk rigtige løsninger, og er ekspert i lovkrav.

Andreas er uddannet tømrer og bygningskonstruktør med primære opgave i projekteringen med særligt fokus på bygbarhed og den arkitektoniske detalje.  

Andreas er struktureret i sin arbejdsmetode med fokus på at løse opgaver til aftalt tid og kvalitet. Han sætter en ære i at overholde aftaler og sætte gang i fremdrift.

Når der i et team med kollegaer og samarbejdspartnere er en god kombination af fagligheder, udfolder Andreas sig bedst så der kan komme god sparring og synergi på løsninger og dermed sikre det bedste projekt.

Anne Sofie Vadstrup Pedersen
Anne Sofie Vadstrup Pedersen

Arkitekt MAA

Anne Sofie Vadstrup Pedersen

Arkitekt MAA

Anne Sofie er en erfaren arkitekt med særlig passion for og speciale i kulturarv og kulturmiljøer, og ikke mindst hvordan vi bygger videre på disse med respekt for historien.

Hun har stort ønske om, at projekterne skal kunne styrke kulturmiljøerne med arkitektur i høj kvalitet, stedspecifik tilpasning og tilføje nye lag til historien.

Anne Sofie er drevet af at udvikle helhedsplaner i workshops-forløb i tæt dialog med brugeren, hvor udgangspunktet er i de konkrete behov, den eksisterende bygningsmasse og stedets historie.

Aske Eg Thorn
Aske Eg Thorn

Arkitekt

Aske Eg Thorn

Arkitekt

Passioneret omkring 3D modellering, renderinger og formidling af bæredygtig arkitektur i de tidlige faser.

Jeg betragter mig selv som generalist, og er i fuld gang med at afprøve fagets mange discipliner.

Uddannet civilingeniør indenfor bæredygtig arkitektur på Aalborg Universitet, og er altid klar på en god udfordring om end det er fagligt, socialt eller noget tredje.

I min fritid spiller jeg badminton, cykler, løber og drikker bajer.

Stor fan af vinter, sovs og musiknumre der rimer på popmusik.

David Sommer
David Sommer

Associeret, Bygningskonstruktør

Aviaja Frost

Arkitekt

Med afsæt i den konkrete bygning og i det specifikke sted udvikler Aviaja potentialet via præcis analytisk tilgang, stærk rumlig sans - altid med øje for materialitet og stoflighed. 

Aviaja er arkitekt specialiseret i udvikling og transformation af eksisterende byggeri. 

Hun har indgående erfaring med den tidlige dialog med bygherre og nyder at opstarte projekter - både med bygherrer, kollegaer og andre faggrupper.

Finn Larsen
Finn Larsen

Arkitekt MAA / Senior Arkitekt / Byggeøkonom

Finn Larsen

Arkitekt MAA / Senior Arkitekt / Byggeøkonom

Med sin omfattende erfaring fra projekter i både ind- og udland er Finns skarpe øje sparringspartner på størstedelen af tegnestuen projekter i dag og helt tilbage fra restaureringen af Koldinghus.

Finn har stor indsigt i restaureringsteori, værdisætning i forbindelse med bygningsrestaurering af bevaringsværdige og fredede bygninger, bygningsanlæg og kulturmiljøer.

Personligt har Finn en særlig interesse for historisk, engelsk byggeri og haveanlæg.

Helge Skovsted
Helge Skovsted

Bygningskonstruktør

Helge Skovsted

Bygningskonstruktør

Helge er en grundig, superdygtig og virkelig erfaren bygningskonstruktør, byggeøkonom, bygningsfysiker, tømrer med diverse fagrelevante kurser mv.

Han har specielle interesser indenfor det teknisk faglige omfattende byggeteknik, håndværk, materialer og kvalitet i alle aspekter i byggeriet.

Ib Bloch
Ib Bloch

Bygningskonstruktør / Arkitekt

Jeppe Pagels
Jeppe Pagels

Arkitekt

Jeppe Pagels

Arkitekt

Jeppe er en kreativ og idérig arkitekt, der tager udgangspunkt i den konkrete opgave.

Han begejstres og inspireres af at arbejde i spændet mellem den helt store skala og den byggetekniske detalje.

Jeppe har stor interessere for, hvordan restaurering, transformation og nybyggeri i dialog med hinanden kan skabe grundlag for fremtidens bæredygtige byggeri.

Kristian Petersen
Kristian Petersen

Bygningskonstruktørpraktikant

Kristian Petersen

Bygningskonstruktørpraktikant

For Kristian er bæredygtighed ikke bare et buzz-ord, det er et grundprincip. Han mener, at vi har et særligt ansvar for også at implemetere det i byggeriet. Det sikres bedst ved at tænke det ind i de første faser af et projekt samt gennem innovative, bygbare og rationelle løsninger, hvor man tager beslutninger i et totaløkonomisk perspektiv, da ”det er dyrt at bygge billigt” og at det man bygger gerne skulle holde i mange år.

Han har tidligere, i København, ejet og drevet en kaffebar/café og tøjbutik samt webshop, som var 100% økologisk.

Line Pedersen
Line Pedersen

Arkitekt MAA

Line Pedersen

Arkitekt MAA

Line er en stærk formgiver med skarpe æstetiske og pragmatiske holdninger til det byggede.

Hun har stor passion for at udtænke rumlige koncepter. Hun nørder i særlig grad med den gode, funktionelle planløsning samt oplevelsesmæssige og spændende rumligheder i arkitekturen.

Line er en dedikeret sagsarkitekt med anseelig erfaring fra et bredt spekter af opgaver med alt fra nybyggeri, transformationsopgaver og helhedsplaner. 

Line sætter en stor dyd i den gode kontakt og dialog med kunden.

Internt på tegnestuen er Line ansvarlig for undervisningsforløbet E+N Academy for nye kolleger, samt for rekruttering af arkitektpraktikanter.

Lotte Olesen Bundgaard
Lotte Olesen Bundgaard

Arkitekt MAA

Lotte Olesen Bundgaard

Arkitekt MAA

Med en baggrund som arkitekt uddannet på Arkitektskolen i Århus, er Lotte en erfaren projektleder med en stærk arkitektonisk forståelse, der brænder for at lede store som små projekter og teams.

Den arkitektoniske kvalitet og bæredygtighed er i Lottes fokus gennem hele designprocessen, og med stort overblik arbejder Lotte målrettet med at sikre den røde tråd i projektet fra det overordnede greb til detaljen.

Lotte drives af den gode positive dialog og det løsningsorienterede tværfaglige samarbejde både internt og eksternt, samt værdsætter at sikre at bygherres ønsker og krav løses på et højt fagligt niveau.

Louise Lind Aggerholm
Louise Lind Aggerholm

Arkitekt MAA

Louise Lind Aggerholm

Arkitekt MAA

Louise har stor fokus på detaljen med skarpt øje på helheden. Hun er løsningsorienteret og erfaren ud i samtlige faser af byggeriet både som sagsarkitekt og projektleder.

Louise brænder for projektudvikling, skitsering og ikke mindst materialesammensætninger, og foretrækker at følge projekterne til dørs - fra den spæde startskitsering til færdiggørelse.

Louise er uddannet arkitekt fra afdelingen ”transformation og revitalisering” på Aarhus Arkitektskole i 2008.

Magnus Mortensen
Magnus Mortensen

Bygningskonstruktør

Magnus Mortensen

Bygningskonstruktør

Magnus er en erfaren snedker/tømrer, og bygningskonstruktør, som brænder for sit fag.

Han er byggeteknisk stærk med blik for detaljen og de bygbare løsninger. Han er en god sparringspartner, når der skal filtres knuder ud.

Magnus brænder for projektledelse og projektopfølgning, når byggeriet er påbegyndt.

Han føler sig hjemme på byggepladsen og er kompetent til dialog med byggeledelsen, hvilket medvirker til et godt samarbejde.

Signe Carlsen
Signe Carlsen

Arkitekt MAA

Signe Carlsen

Arkitekt MAA

Med særlig interesse for samspillet mellem kulturarv og nybyggeri har Signe fokus på, hvordan nyt og gammelt kan berige hinanden, og hvordan nybyggeri kan indgå som en naturlighed i den eksisterende bygningsmasse eller helhed.

Signe arbejder analytisk for at kortlægge projektstedets iboende kvaliteter og potentialer fra både fortid, nutid og fremtid.

Signe arbejder hovedsageligt med projekternes tidlige faser, ideudvikling og konkurrenceopgaver og workshopforløb med fokus på projektudvikling i tæt samarbejde med bygherre eller brugergruppe.

Simon Tambo
Simon Tambo

Bygningskonstruktør

Simon Tambo

Bygningskonstruktør

Simon er bygningskonstruktør og har en passion for konstruktioner og -design. Han er grundig i sine undersøgelser og lægger sit fokus i detaljen. Derudover har Simon en forkærlighed for BIM og IKT.

Stine Maul Sørensen
Stine Maul Sørensen

Bygningskonstruktørpraktikant

Stine Maul Sørensen

Bygningskonstruktørpraktikant

Stine er i gang med sin uddannelse som bygningskonstruktør og nærer en dyb interesse og respekt for ældre og bevaringsværdige bygninger.

Hun har en passioneret drivkraft for at forme en mere bæredygtig fremtid, hvor vi forvalter vores menneskelige og materielle ressourcer med omhu og indsigt der ikke belaster miljøet.

Stine er desuden uddannet arbejdsmiljøkoordinator og værdsætter god kommunikation og etik i sit arbejde, og lægger stor værdi i at sikkerheden, samt ansvarligheden ved brug af materialer prioriteres gennem alle byggeriets faser.

Tanja Kristensen
Tanja Kristensen

Regnskabsansvarlig

Tanja Kristensen

Regnskabsansvarlig

Tanja er en effektiv og grundig revisor og regnskabsansvarlig med blik for og på detaljerne.

Hun har stor viden om bogholderi, fakturering og løn - og er passioneret omkring alle aspekter af virksomhedens daglige økonomi.

Thomas Degn Friis
Thomas Degn Friis

Arkitekt MAA / Bestyrelsesmedlem

Thomas Degn Friis

Arkitekt MAA / Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesarbejde, forretningsudvikling og strategiske indsatser er Thomas’ kernebidrag på tegnestuen. Han sætter en ære i at arbejde for det langsigtede samarbejde, som er præget af ordentlighed, tillid og samskabelse.

Thomas er drevet af at skabe rammen og de gunstige betingelser, så tegnestuen fortsat kan realisere de karakterfulde og ambitiøse arkitekturprojekter, som man er kendt for.

Thomas Rasmussen
Thomas Rasmussen

Bygningskonstruktør

Thomas Rasmussen

Bygningskonstruktør

Thomas er en stærk kapacitet indenfor murværk, bygbarhed og bæredygtighed.

Han er uddannet murer, bygningskonstruktør og certificeret bæredygtighedsrådgiver med primære opgaver i projekteringsfasen.

Thomas er holdspiller med en kreativ og løsningsorientering tilgang, der altid ser muligheder fremfor begrænsninger.

Tobias Hansen Rasmussen
Tobias Hansen Rasmussen

SoMe-ansvarlig

Tobias Hansen Rasmussen

SoMe-ansvarlig

Tobias er arkitektstuderende på Kunstakademiets Arkitektskole i København, men i øjeblikket studiemedhjælper på tegnestuen.

Han brænder for bygningsbevaring og transformation, og er passioneret omkring bæredygtige konstruktioner, som er fremadskuende.

Torben Kjær
Torben Kjær

Arkitekt MAA

Torben Kjær

Arkitekt MAA

Torben er en erfaren arkitekt og projektleder og har gennemført projekter i alle fagets faser og skalaer. Fra enfamiliehuse, over kultur- og undervisningsbyggeri til supersygehuse og hotelbyggeri, fra skitseprojekter til hovedprojektering i både ind- og udland.

Torben har således en meget bred og indgående viden om arkitektfagets faser og samarbejdspartnere. Gennem årene har Torben oparbejdet en stor indlevningsevne i bygherres behov, og evner at omsætte ethvert program til enkel og funktionel arkitektur gennem veldisponerede planer hvor flow og funktioner løses i forening.

Ulrich Nygaard
Ulrich Nygaard

Bygningskonstruktør

Ulrich Nygaard

Bygningskonstruktør

Ulrich brænder for godt håndværk og arkitektur. Med baggrund som møbelsnedker er det gamle håndværk i fokus og med omkring 10 års erfaring er der mange spændende opgaver at se tilbage på. Her i blandt kan nævnes kirkeorgler, aptering til superyacht samt forskellige snedker og tømreropgaver.

Ulrich har sidenhen taget uddannelsen som bygningskonstruktør og har arbejdet som projekterende i flere af de store arkitektfirmaer i Aarhus

I fritiden skal Ulrich væk fra computerskærmen og starter eller slutter gerne dagen med et dyp i havet hele året rundt. En vandretur rundt i landskabet i Danmark giver ny energi og hans passion for cykling har givet mange oplevelser i ind og udland på mountainbiken.

Om vinteren ser han frem til at komme afsted på snowboard med venner og sine tre store sønner

Ulrik Donslund Vind
Ulrik Donslund Vind

Bygningskonstruktør

Ulrik Donslund Vind

Bygningskonstruktør

Ulrik brænder for gode projekter, som er bygbare og skaber stor værdi for kunden.

Han er en udpræget holdspiller og tager gerne et stort læs med sin ansvarsbevidste tilgang, samt opmærksom på kolleger og samarbejdspartnere – både fagligt og personligt. Ulrik er en stærk drivkraft med fokus mod aflevering.

Ulrik er en erfaren tømrer og bygningskonstruktør med primær orientering på projektering. Han har fokus på byggeteknisk korrekte løsninger og har et skarpt blik for den æstetiske detalje og bygbarhed på tværs af fagområder. Ulrik har et særligt øje for detaljer, dagslys og bæredygtighed.

Ulrik er desuden BIM-udvikler og arbejder for gode, sikre arbejdsmetoder, som optimerer workflow og grundlag for bygbare detaljer og tegninger.