Information

Restaurering / ombygning

Udført: 2021-22

Bygherre: Byliv Aps

Funktion: Butik og bolig

Volden 9

Volden er en af de ældste gader i Aarhus, og har sandsynligvis eksisteret allerede i den befæstede middelalderby. Som navnet antyder, er gaden anlagt langs indersiden af den tidligere bosættelsesvold. Gaden indeholder spor fra byens ældste bebyggelse, hvoraf enkelte huse kan føres tilbage til midten af 1500-tallet. Størstedelen af Voldens nuværende bebyggelse stammer dog fra 1800-tallet, hvoraf det 2 etagers byhus i Volden 9 er opført i 1851 på basis af et endnu ældre bindingsværkshus.

Volden 9 har fra 2021-2022 undergået en totalistandsættelse i både husets eksteriør og interiør. Funktionerne er bevaret med butik i stueetagen og bolig på 1. salen mens taglejligheden på 2. salen er konverteret til loftrum, så de store kviste kunne fjernes for genetablering af et ubrudt tegltag. På bagfacaden er opført nyt muret trappetårn som skaber en indvendig trappeforbindelse mellem husets tre etager.

Husets facader er restaureret med afsæt i husets stilperiode fra 1870’erne. Murværk og vinduesindfatninger er istandsat mens nye gesimser mod gaden harmoniserer husets arkitektoniske proportioner og forstærker facadens hierarki. Butiksvinduerne er genetableret med kraftigt profilerede trækarme. Facaderne er kalket i en lys gul nuance og med de kontrasterende mørkegrønne vinduer og døre opleves det historiske hus på ny autentisk og levende i facaderækken mod Volden.

Baggården er blevet belagt med en kombination af piksten og bordursten og et nyt cykel- og affaldskur i træ og vingetegl er opført, hvor der tidligere lå et baghus.

I butikken er resterne fra det oprindelige bindingsværkshus bevaret som et vidnesbyrd om husets historie og sammen med det nye gennemgående ølandsgulv giver dette karakter til de enkle kalkhvide vægge og lofter samt de cremehvide døre, vinduer, indfatninger og paneler. Trappen og gulvene på 1. sal og i tagrum er belagt med planker i hvidolieret douglasgran.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921