Information

Information:

Restaurering / ombygning

Udført: 2021-23

Bygherre: Byliv Aps

Funktion: Restaurant

Møblering og dekoration er udført af Mefisto

Volden 18-20

Forhuset i Volden 18-20 er opført i historicistisk stil i 1877 og er dermed en del af gadebilledet i et af de ældste forløb i Aarhus. Gaden menes at have sin oprindelse i den befæstede middelalderby og er anlagt langs indersiden af den tidligere bosættelsesvold fra Vikingetiden. Projektet i Volden 18-20 har dermed fra dag et haft arkæologernes bevågenhed og som udgravningerne på matriklen skred frem, kunne man tilskrive ny viden til historiebøgerne bl.a. omkring vikingevoldens forløb.

Der er således gjort mange forberedende tiltag for at kunne realisere drømmen om en ny og større restaurant til Mefisto i Volden 18-20. Fra 2021 til 2023 har ejendommens nedre etager samt baggård undergået en omfattende transformation fra butik, beboeropbevaring og misholdt baghave til fuldt udrustet restaurant med køkken og personalefaciliteter i kælder, gæsteområde og bar i forhusets stueplan samt selskabslokale i nyt baghus og nyindrettet gårdhave med udeservering. Mange funktionskrav med tilhørende teknik er omhyggeligt løst på meget få kvadratmeter.

Forhuset er bearbejdet med øje for det historiske særpræg. I eksteriøret har facaden mod gaden fået et løft med nye snedkerlavede trævinduer, som sammen med facadens eksisterende vinduer er malet mørkegrønne, som kontrast til bl.a. facadens røde murværk og de sandstenslignende indfatninger og gesimser. En nytolkning af de oprindelige kældervinduer er genetableret, så der skabes dagslys til arbejdsrummene i den dybe kælder. Facadedørene er istandsat og ligeledes malet mørkegrønne for en harmonisk helhed.

Bagfacaden lyser hele baggårdsarealet op når lyset rammer de nykalkede facader med jernvitriol. Den stærke orange kontrasteres af de mørkegrønne vinduer og døre og den nye ”ventilations-skorsten” i gavlen giver et nyt lag til bagfacadens historie.           

Karakteren af tilbygningen tager afsæt i den simple skurbebyggelse som hører sig til et historisk baggårdsmiljø som dette. Tilbygningen er opført med ensidig taghældning til mindst mulig gene for nabo-haven. Facaden mod gårdhaven består udelukkende af træ og glas og har et let og åbent udtryk. Lamel-skodder på facaden gør det muligt at lukke selskabslokalet af ved private arrangementer. Gavl og bagmur er udført i murværk, som er pudset og kalket med jernvitriol som den øvrige bagfacade. Hele gårdhaven er belagt med brosten.   

Generelt for hele interiøret er der arbejdet med gennemgående træværksdetaljer i fyldningsdøre, profilerede gerigter, indfatninger, væg-paneler og liste-lofter. Den varme lysegrå farve på træværket binder restaurantens forskellige rumligheder sammen. Særlig udtalt bliver træ-interiøret i selskabslokalet, som med udkig til den grønne gårdhave og Domkirken i baggrunden giver restauranten sit særpræg.        

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921