Information

Nybygning
Udført: 1994 / Inger og Johannes Exner og Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Virklund Menighedsråd

Funktion: Kirke

Virklund Kirke

Virklund Kirke adskiller sig fra de andre kirker, som Inger og Johannes Exner har bygget. Tegnestuen blev antaget til at skulle lave en kirkebygning til et allerede eksisterende bygningskompleks, hvor kirkens placering i komplekset allerede var bestemt. Dette blev fraviget, da man fandt det bedre at placere kirken som en almindelig landsbykirke højt og centralt på kirkegården. Menighedsfunktionerne er placeret i den allerede opførte sognegård, hvorfor hele komplekset fremstår mere fragmenteret end det er tilfældet i de tidligere kirker, hvor sognefunktionerne er placeret i tæt kontakt til kirkerummet. På denne måde adskiller denne kirke sig fra de andre. Bag alteret er murværket brugt til at skabe et relief, der bevæger sig op af væggen og med blå firkanter symbolisere blade på livets træ. En ærlighed i konstruktionen præger kirkerummet. Taget er båret af en stålkonstruktion, der som et spind breder sig ud over kirkerummet og fastholder tagkonstruktionen. Ligeledes er de vandrette kræfter, der bevæger sig på tværs af murbuerne mellem de to rumdannelser i kirkerummet, optaget via en stålkonstruktion, der spænder sig ud under de murede stik.

 

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381