Information

Optimering / Istandsættelse / Nybygning
Udført: 2014-2018

Bygherre: Pilebyg A/S og Nordic Biomass A/S

Funktion: Produktion og Formidling

Villerup Hovedgård

Villerup Hovedgård med sin nuværende beliggenhed, dateres helt tilbage til begyndelsen af 1300-tallet.

Hovedgården, som ligger mellem Hjørring og Lønstrup, har undergået en række om- og tilbygninger gennem tiden – herunder genopførelsen af den 80 meter lange 1700-tals bindingsværkslade fra Lolland Falster.

I dag danner hovedgården rammen om Pilebyg og Nordic-Biomass’s dyrkning og forarbejdning af pil.

Projektet tager afsæt i en optimering og istandsættelse af anlægget og dets bygninger, således at de for fremtiden sikres og kan danne ramme om den daglige produktion og formidlingen af denne.

Bindingsværksladens facader er bevaret og sikret med ny indvendig stål- og tømmerkonstruktion. De to flettehaller er dels blevet sikret konstruktivt og opdateret med nye indvendige overflader af troldtekt og akaciepaneler og med de gennemgående rytterlys er der skabt robuste og velbelyste arbejdsrum.

Gårdspladsen udgør omdrejningspunktet i anlægget og med det gennemgående pandepladetag og flettehallernes nye pilefacader er der skabt en rolig og sammenhængende helhed. I samarbejde med bygherren har projektet været opstarten på udviklingen af et nyt facadesystem med pil. Inspirationen er hentet i pilens farver og teksturer som den vokser på marken og som bygherren har erfaringer med fra sine virksomheder. Netop på dette sted knytter pilen bygninger og sted sammen på en helt særlig måde.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jesper Back
Arkitekt MAA / Adm. direktør / Partner

jeba@EplusN.dk

Tlf: 8734 9512

Mobil: 2840 8413