Information

Udført 2014
Bygherre: Nyeland

Villa Octagon, Thunøgade

Det nye byhus er udformet som en fritliggende skulptur for på bedst mulig vis at indpasse sig og respektere de eksisterende nabobygninger samt skabe en ny og stærk sammenhæng i et bymiljø med de fine historicistiske huse i Thunøgade.

Bygningens udformning som en skulpturel octagon sikrer en passende afstand til nabobygningerne og at den eksisterende villa Thunøgade 14 ikke gemmes væk, men indgår i sammenhængen og bevarer kontakten til gaden. Octagonens øverste niveau er tilbagetrukket fra bygningsfacaden for at tilpasse skalaen på de omkringliggende bygninger, og fremstår som en lanterneudformet tårnafslutning for at give bygningen en elegance.

Bygningen har fire etager over terræn samt kælder. Tre lejligheder er fordelt over fire planer, idet den øverste lejlighed har i to planer. Terrænet er let skrånende mod gaden, hvilket betyder at stueetagelejligheden har niveaufri indgang fra haven og samtidig er hævet over gadeplan.

Lejlighederne er udført med de primære synsretninger og vinduesåbninger i diagonalretningerne for at give fine kik til de omkringliggende grønne arealer og samtidig sikre at generende indkik til nabobygningerne undgås.

Teglstenen er valgt i en farve svarende til de eksisterede tre nabobygninger og er i Flexformat, der giver mulighed for at lege med mønstre uden tilskæringer. Dermed åbnes der op for en nytolket detaljeringsgrad, der er konteksten værdig.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921