Information

Strategisk-Fysisk Udviklingsplan
2019-2020

Bygherre: Ringkøbing Skjern Kommune, Realdania, DKNT

Vestkysten Viser Vejen, Hvide Sande

Med indsatsen ”Vestkysten viser vejen” ønskede Realdania at bidrage til at løfte flere af de centrale kystbyer og styrke attraktioner langs den danske vestkyst til gavn for alle, der bor ved og besøger vestkysten.

E+N har som underrådgivere til LYTT bidraget til to strategiske udviklingsplaner – for nabobyerne Hvide Sande og Søndervig. Dermed kunne man samordne de to meget forskellige byers kvaliteter og udvikling for på den måde at sikre en positiv synergi mellem byerne.

E+N stod for kortlægning og analyse af historisk udvikling og stedsbundne kvaliteter -både eksisterende og forhenværende samt forslag til byfortætning og nye, moderne bebyggelser med afsæt i historisk, stedsspecifik arkitektur og byggeskik. Derudover indebar opgaven blandt andet en udpegning af arkitektoniske og æstetiske problematikker samt forslag til arkitektonisk byforskønnelse. Udviklingsplanerne blev færdiggjort og offentliggjort medio 2020, og indgår nu som en centralt redskab i byernes udvikling.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081