Information

Tilbygning
Udført: 2010 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Varna

Funktion: Vindfang

Varna

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921