Information

Opgavens art: Helhedsplan, designmanual

Areal: 135.000 m2

Bygherre: FEAS

Udførelsesperiode: 2016-18

Universitetsbyen

Helhedsplan og designmanual

Et team bestående af Aart Architects (hovedrådgiver), Møller og Grønborg landskabsarkitekter og Trafikplan Rådgivende Ingeniørfirma, blev på baggrund af et afholdt parallelopdrag udpeget som konsulent for Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS) til at bistå med udviklingen af Aarhus Universitets nye Campusområde på Aarhus Kommune Hospital.

Hovedtanken bag helhedsplanen er ønsket om at skabe et sammenhængende campusområde for fremtidens Aarhus Universitet, forankret i den ikoniske teglarkitektur, som findes på både Kommunehospitalet og Aarhus Universitet. Dette nye campusområde i Aarhus, som har fået navnet Universitetsbyen, skal kunne rumme fremtidige forandringer og skabe fundamentet for en levende og attraktiv bydel.

Med et ambitiøst greb for den fremtidige byrumsstruktur, gennemtænkte placeringer af nye, tidssvarende bygninger og med præcis ”oprydning” i og behandling af den eksisterende bebyggelse, skabes et arkitektonisk markant campusområde i kontakt med den omgivende by, og fysisk forbundet med Universitetsparkens gule campus via tre passager under Nørrebrogade.

Med udgangspunkt i helhedsplanen blev der efterfølgende udarbejdet en designmanual som fastlægger konkrete anvisninger for al fremtidigt byggeri.

Den udformede designmanual gennemgår retningslinjer for hvordan visionen skal udfoldes, så det tidligere Kommunehospitals bærende kvaliteter og identitet kan fastholdes og fornys inden for klare designmæssige rammer.

E+N varetog håndteringen af bevaringsværdige bygninger og sammenhænge i byområdet, og sikrede via udviklingsplanen, at disse indarbejdes i den fremtidige planlægning og udførelse af byggeri i forbindelse med omdannelsen. Herunder præcise detailmæssige angivelser af, hvordan de eksisterende bygningers facader må ombygges, samt analyser af eksisterende bygningers arkitektoniske ideer til grundlag for moderne fortolkning i nybyggeri.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081