Information

Helhedsplan
2021-

Bygherre: Sydvestjyllands Efterskole
Status: Fondsansøgning

Sydvestjyllands Efterskole

Ny helhedsplan for Sydvestjyllands Efterskole er et resultat af et udviklingsforløb, som startede i september 2020. Projektet er udviklet i et tæt samarbejde med bestyrelsen på efterskolen og med inddragelse af stedets personale, igennem en række møder og workshops på stedet. En grundig analyse af stedets organisation og funktioner ligger til grund for en ny helhedsplan, der omdisponerer og opgraderer eksisterende funktioner og tilfører nye. Den nye helhedsplan skaber optimale fysiske rammer for, at Sydvestjyllands Efterskole kan udvikle sig på Bramming Hovedgård og blive en – endnu mere – attraktiv og velfungerende efterskole med fællesskab i fokus.Ligeledes angiver projektet på bygningsniveau, hvorledes nye bygninger funktionelt og arkitektonisk implementeres i det historiske anlæg og det tilstødende areal.

Helhedsplanen indeholder en lang række forslag til fremtidige tiltag i både stor og lille skala. Herunder kan nævnes en delvis genetablering/nyfortolkning af det tidligere firelængede anlæg. Dette vil blandt andet huse undervisningslokaler, grupperum og en fleksibel pavillon. Derudover kan nævnes øvrige tilføjelser og udvidelser, samt en forbedret ankomst og mere diskret afvikling af parkering.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081