Information

Ombygning
Udført 2013
Bygherre: Sydbank

Sydbank Ringsted

Den eksisterende bygning fra 1970 er udført som en in-situ støbt betonkonstruktion. De bærende søjler i facaderne står både inde og ude, hvilket skaber en ikke ubetydelig kuldebro og dermed dårligt indeklima og højt energiforbrug. Den ikke-tidssvarende alu-facade med glaskarnapper er meget dårligt isolerende og spiller arkitektonisk ikke sammen med facaderækken mod gaden og mod parkeringspladsen.

Ved at fjerne alufacaden og den skæmmende tagfod, skifte taget og rykke facadelinjen 15 cm ud med en ny facade i rød tegl med hulmurværk i lystegl foran større vinduespartier, skabes en bygning, der tilpasser sig byen, er energirigtig og som har et godt indeklima samt en tidssvarende indretning.

Hulmurværksfelterne filtrerer dagslyset og afskærmer de ansatte for indkig fra gaden uden at bygningen virker lukket og afvisende. Mod baggården er der ligeledes leget med hulmurværksmønstre i den nye teglstens facadeskærm, som er med til at skærme for vest solen.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921