Information

Restaurering / Konvertering / Nybygning
Opført: 2004-2007 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: MD

Funktion: Butiksarkade og lejligheder

Stadsfestzaal Antwerp

Udgangspunktet for projektet er bygningen Stadsfeestzaal (byens festsal), som blev stærkt beskadiget pga. en brand i midten af 90’erne. De gamle bygninger er restaureret og tilføjet nye bygninger, så de i dag fungerer som indkøbscenter og arkade mellem Antwerpens to, travleste indkøbsgader.

Arkaden spænder således mellem to bevaringsværdige og eksisterende bygninger som et varieret forløb af rum med forskellig karakter og belysning. Fra lys til mørke, fra højt til lavt og fra nyt til gammelt.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381