Information

Nybygning / Renovering af udearealer samt udstillingsdesign

Opført: 2010-11 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Spøttrup Borgmuseum i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen, Skive Kommune og Realdania

Funktion: Introduktionsudstilling, museumsbutik, service- og personalefaciliteter.

Spøttrup Borg

Velkomstbygningen ligger i skovbrynet og tager udgangspunkt i de træer på grunden, som man blev nødt til at fælde for at gøre plads til bygningen. Træ i forskellige former og bearbejdning er anvendt til facader, tagudhæng, søjler og loft, og materialerne og dermed bygningen fremstår rå og robust med naturlig patina og slid.
Velkomstbygningen består af to bygningstyper. Som en ryg mod parkeringsarealet ligger den lukkede ”tømmerstabel” som den fældede skov lagt til tørre i sirligt ordnede, stabler, rummende alle service- og personale-funktioner: billetsalg, garderobe, toiletter, personalerum, møderum og kontor. Velkomstrummets facade er åben mod skoven og blikket føres ned mod Borgens røde gavle. Introduktionsudstilling og museumsbutik er placeret i det åbne rum, hvor koniske træsøjler, spredte ovenlys og skrånende facadefelter har karaktertræk fra skoven og overgangen mellem interiør og eksteriør sløres.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081