Information

Bygherre: Aage V. Jensens Naturfond

Årstal for projektets afslutning: 2022

Projektets indhold: Helhedsplan. Analyse af eksisterende forhold, potentialer og udviklingstiltag. Værdisætning af eksisterende bygningsmasse.

Rolle: Arkitektrådgiver Ydelser: Helhedsplan

Søholt Storskov – Helhedsplan for fremtidig udvikling

Aage V. Jensen Naturfond indgik den 1. februar 2020 en aftale med Søholt Gods om overtagelse af en ejendom på 1.134 ha på det centrale Lolland i tilknytning til Maribo-søerne. E+N har haft til opgave at udarbejde en helhedsplan for området og herigennem udpege en lang række mulige fremtidige indsatser som et slags mulighedskatalog for udvikling af området. For at styrke sammenhængskraften mellem forestående udvikling og hensyn til øvrig planlægning og lokale hensyn i området har der i processen været afholdt et workshopforløb arrangeret af Naturfonden sammen med rådgiverholdet fra E+N Arkitektur.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081