Information

Til – / Ombygning
Udført: 2009 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Ledøje-Smørum sognes menighedsråd

Funktion: Samlingsrum

Smørum Kirke

Våbenhuset er forlænget mod nord i samme profil, mens der mod vest er tilbygget et nyt rum, som hæfter på kirkeskibet. De nye facader er lave murstykker, som danner indre siddenicher. Smalle glaspartier, to ovenlys samt teglmurenes hulmønster bringer dagslys ind i rummene og forbinder interiør og eksteriør.
De nye lokaler bruges til sakristi, dåbsfolk, kor, kirkekaffe, børn, toilet m.m.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381