Information

Til- og Ombygning
Udført: 2016-2017

Bygherre: Menighedsrådet ved Skt. Pauls Kirke

Funktion: Kontor- og møde- og toiletfaciliteter, samt ny tilgængelighed.

Skt. Pauls Kirke

Skt. Pauls Kirkeplads er tegnet af W.T. Walther som et centralt byrum i bydelen Frederiksbjerg. Inger og Johannes Exner har i 1978 opført et menighedshus, som efter hollandsk forbillede er bygget tæt op til kirkens runde apsis. Kirken, der ligger centralt i Aarhus og er meget velbesøgt og med et aktivt menighedsliv, har gennem en længere årrække arbejdet med muligheden for at udvide lokalerne på den trange byplads. Som en fortsættelse af principperne og fortællingen fra 1978, har man derfor i 2017 dels færdiggjort indvendige ombygninger samt dels opført seks små nye tilbygninger langs kirkens langsider. Det samlede kirkekompleks står derfor nu som en velfungerende helhed med kirkerummet, som den samlende rumlighed i forhold til det daglige arbejde og mange aktiviteter.

De nye tilbygninger er udført i kirkens eksisterende materialer, hvor tilbygningerne med kobberfacader og tag, er indpasset rytmisk mellem kirkens stræbepiller. I interiøret, der huser kontorer, vente- og møderum, er oplevelsen af teglstenskirkemuren stærk. I kirken er der tilføjet nye nænsomt tilpassede runde panelbeklædte toiletrum i de runde tårn-trapperum samt udgravet et nyt trapperum i et sidesakristi, så forbindelsen mellem kirkerum og sognehus er blevet tilgængelig for alle. Der er arbejdet med nænsom indpasning af de nye bygnings- og interiørelementer.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381