Information

Nybygning
Udført: 1994 / Exners Tegnestue A/S v. Inger og Johannes Exner

Bygherre: Skæring Kirkes Menighedsråd

Funktion: Præstebolig

Skæring Præstebolig

Præsteboligen er opført samtidig med Skæring Kirke og indgår i en landskabelig helhed med denne.
Også materialeholdning og detaljering har mange fælles træk.

 

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081