Information

Restaurering og Ombygning
Udført: 2015-2019

Bygherre: Menighedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke

Funktion: Kirkefunktioner og kontor

Sct. Nicolai Kirke

Menighedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke kom med et stærkt ønske om at udvide kirkens areal med nye sognegårdsfunktioner, såsom mødelokaler, kontor og toiletfaciliteter. Ved at nytænke kirkens rum og disponering har projektet flettet bifunktioner og de traditionelle sognegårdsfunktioner sammen indenfor kirkens eksisterende rammer. Kirken og de nye sognegårdsfunktioner indgår således som en helhed, der skaber nærhed mellem kirken, kirkens ansatte, menigheden, byens borgere og besøgende. Der er ikke længere tale om blot en kirke men nu et kirkecenter, fyldt med liv og aktiviteter alle ugens dage.

Historie

Den røde teglstenskirke er muret i munkesten og fremtræder i hovedtrækkene som en sengotisk bygning med tre lige store og lige høje skibe. I sin kerne indeholder kirken dog et interessant senromansk-unggotisk langhus fra 1240-80, hvis bevarede vestlige del svarer til det nuværende midterskib og det nordlige sideskib, mens det oprindelige kor blev revet ned i 1855. I slutningen af 1800-tallet undergik kirken betydelige ombygninger og fik her sin nuværende skikkelse med et kor placeret symmetrisk i forhold til den treskibede kirke.

Hovedgreb

Hovedformålet med projektet er at opnå så stor fleksibilitet med så mange gode anvendelige rum som muligt for at fremtidssikre kirken. De nye funktioner er dels blevet implementeret ved en optimering af kirkens tårn og sidebygninger, dels gennem en udvidelse af pulpituret og endelig ved at fremrykke alteret og dermed skabe et afgrænset lokale i korets østende.

Implementeringen af nye funktioner sker ved så få og nænsomme indgreb som muligt af hensyn til kirkens kulturhistoriske værdier og med afsæt i tidligere historiske bygningsdele. Indgrebene i kirkerummet udføres så vidt muligt efter reversibilitetsprincippet, så nye bygningsdele igen kan fjernes uden originalsubstansen tager skade.

Kirken har fået en ny farvesætning som skaber en større sammenhæng på tværs af kirken og omfatter træværk, eksisterende og nyt inventar, belysning og kunst. Nyt inventar er udført i gennemgående og holdbare materialer som patinerer smukt – ligesom kirkens historiske materialer.

Kirken har gennemgået en total indvendig istandsættelse. Alle indvendige vægge står nu nykalket og revner i mure og hvælv er udbedret. Dertil er det installeret et nyt varmeanlæg i kirken og de eksisterende blyindfattede vinduer er forsynet med nye forsatsvinduer.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Så lad os endelig tage en snak, om hvordan vi kan hjælpe jer i mål med jeres projekt.

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921