Information

Projekttype: Nybyg-infill i historisk bymæssig kontekst

Funktion: 11 lejligheder og 1 erhverv

Årstal:  2023

Bygherre:  Nine United Properties Denmark

Rosenkrantzgade 24

Den tidligere bygning på Rosenkrantzgade var markant lavere end den husrække den indgik i, og intentionen med det nye byggeri, som skulle erstatte den, var at lave en kontekstinspireret og -tilpasset ny bygning med fokus på kvalitetsmaterialer, facadedybder og en høj grad af nye og historiske bygningsdetaljer.

Den historiske sokkelprægede facade er genindført med naturstensbeklædning som i inddelingerne danner skygger der illuderer kvaderpuds linjer. Ovenover knejser den murede facade, som med genanvendte teglsten, stik, standerskifter og gesimser indrammer de hvide koblede trævinduer.

Det røde vingetegltag med tre murede skorstene og kviste i rytme med vinduerne, brydes af to markante kviste som afslutning på de, i facaden, fremskudte karnapper.

Disse historiske arkitektoniske elementer skaber tilsammen en dybdevirkning i facaden, der mest opleves på langs af gaden, ligesom de eksisterende bygninger i facaderække hvori bygningen indgår. Så på afstand ligner bygningen noget, der er opført i samme periode som gadens øvrige bygninger, men tættere på afslører den nutidige detaljer og byggeteknik.

Facaden mod gården er vendt mod nord og er derfor holdt i lyse teglsten, der kan reflektere lyset rundt i gårdrummet og ind i boligerne. Skrå vinkler i facaden trækkes med ind i lejlighederne for at optimere dagslysindtaget, hvilket de skrå vindueslysninger også gør, blot i mindre skala. Den terrasserede sidebygning skaber private tagterrasser i flere niveauer med udsigt over byen samt ned til det overdækkede gårdrum, som gemmer cykler, biler og affald væk og i stedet danner et grønt uderum.

Lejlighederne er apteret med kvalitet og detaljering for øje, med sildebensparket, høje fodlister og indfatninger, indbyggede skabe, fyldningsdøre og -køkkenfronter med messinggreb.

Erhvervslejemålet er ligeledes med sildebensgulv for at skabe kontrast til de rå betonvægge og lofter med synlige installationer.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921