Information

Restaurering
Udført: 2013

Bygherre: Røgen Menighedsråd

Funktion: Kirke

Røgen Kirke

Røgen Kirke består af romansk kor og skib samt tårn opført mod vest i 1864. Indvendigt er lofterne i kor og skib pudsede, og væggene står med opretningspuds. Kirkens alterbillede er malet af Sven Havsteen-Mikkelsen som også har farvesat stolestaderne i en søgrøn nuance, der er hentet i maleriet.

Ved istandsættelsen blev plastmalingslag fjernet fra væggene, og alterbordet i masonitplader blev erstattet af et nyt enkelt alterbord i granit. Pulpituret med et lille og dårligt fungerende orgel blev efter menighedens ønske fjernet. Man fandt et gulvstående, brugt orgel, der blev istandsat og malet. Kirkens ældre lysekroner blev suppleret med trinitatis-pendler over stolestaderne og to lystæpper med mignon-pendler i koret. Udvendigt er kirkeskibets og korets massive kampestenskvadre fuget om.

Tre egetræsfigurer fra slutningen af 1400-tallet, som i dag opbevares i den Gamle By, hører til kirken og skal flyttes tilbage til kirken, når indeklimaet er tilpas stabiliseret: et korbuekrucifiks, der indtil 1860 hang over korbuen, og to sjældne jesusfigurer, der antageligt indgik i en middelalderlig korsvej på vejen til kirken, der var anlagt med syv stationer og beregnet til andagt og medleven i passionen.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381