Information

Restaurering/konvertering

Udført: 2016-2017

Bygherre: Privat bygherre

Funktion: Jagtfaciliteter

Ravnholt Gods – Mejeriet

Ravnholt Gods ligger isoleret i landskabet, omgivet af marker og skov vest for Ørbæk på det østlige Fyn. Dominerende i anlægget er den trefløjede hovedbygning fra år 1700, der for enden af ankomstalleen markerer sig med trappetårnet og de karakteristiske renæssance-inspirerede gavludsmykninger.

 

Som en del af Ravnholts avlsgård vest for hovedbygningen ligger det oprindelige mejeri fra 1864 med sine 2,5 etager i rødt murværk og skifertag. Som et led i at fremtidssikre godsets historiske avlslænger er det tidligere mejeri blevet transformeret til moderne jagtfaciliteter.

Den oprindelige rumstruktur er blevet genetableret. Den gennemgående forhal rummer nu naturligt ankomsten med nyt støbt betongulv, bræddeloft og belysning med ”syltetøjsglas”, døre og inventar i ubehandlet egetræ og detaljer i messing. Det oprindelige ølandsgulv er bevaret på trappe og i mellemgang, som danner en naturlig overgang til den store lavtliggende jagtstue i mejeriets nordlige ende. Her er det oprindelige ølandsgulv genlagt og suppleret med nye på en ny gulvvarmekonstruktion. Et felt med egetrægulv definerer rummets delte anvendelse og spiller sammen med trappeopbygningen mod gavlen. Væggene er nykalkede med mørkegrå bort som oprindeligt og som et nyt element i rummet er der etableret åbent ildsted. På loftet er der anvendt akustikpuds med indbygget LED linjebelysning samt av-løsninger. Nye spinkle vinduesprofiler skaber god kontakt til de smukke omgivelser.

Toiletbåse er etableret som rum i rum – igen med ubehandlet egetræ, som skaber en rød tråd gennem projektet. Egetræet genfindes også i køkkenet med snedkererede køkkenskabe, som står i fin kontrast til det fuldt udstyrede anretterkøkken i rustfrit stål. Projektet indebærer desuden omlægning af og tilføjelse af nye tidssvarende installationer.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jesper Back
Arkitekt MAA / Adm. direktør / Partner

jeba@EplusN.dk

Tlf: 8734 9512

Mobil: 2840 8413