Information

Nybygning
Opført: 2002 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Vejle Kommune

Funktion: Udstilling og undervisningslokaler

Økolariet

Økolariet er et udstillingscenter, hvor forsyningsselskaber, kommuner, virksomheder m. fl. arbejder sammen om miljø-, energi- og naturformidling. Konceptet for indhold og for bygninger er blevet til, mens Teknisk Forvaltnings nye indgangsbygning, Kirketorvet 22, var under opførelse.

Økolariet er bygget sammen med Teknisk Forvaltnings øvrige huse. Bygningerne ligger rundt om et gårdrum med en terrasse i niveau med Kirketorvet samt en lavere liggende, ny forplads afgrænset af Dæmningen, hvor åen tidligere havde sit løb. Der er indgang dels fra denne forplads, dels gennem Kirketorvet 22.

Arkitektonisk er der foretaget en videreførelse af Kirketorvet 22. I mellembygningen mod syd arbejdes der på samme måde med en dobbeltfacade med glas og teglskærme.

S:t Nicolai Katedralen fremtræder i dag med sine facader og manglende tag som en ruin og med sammensmeltning mellem ruiner og bystrukturen. Kirkerummet var tidligere rammen om sang, prædiken og bøn for Dominikanermunkene på det tilhørende kloster. Fokus var alteret i det østvendte kor. Her var lyset overvældende og dragende, og herfra kom lydene; præsternes prædiken og munkenes sang.
Med funktionen som koncertsal er fokus flyttet fra øst til vest. Publikum vender ryggen til kor og alter og orienterer sig mod scenen ved vestgavlen. Herfra kommer lyden i dag: musik og sang. Lyset er til gengæld stadig stærkest i alter og korparti.
Midterskibet er ramme om rummets hovedakse – den akse, hvor oplevelserne er fokuseret i begge retninger – aksen, hvor man opholder sig, og hvor man både i middelalderen har oplevet og i dag oplever lyden og lyset.

Rummet kan opleves på flere måder, og det kan møbleres fleksibelt. Fokus kan lægges på scenen ved vestgavlen, midt i skibet eller ved alteret i det østvendte kor.

Som en del af projektet har tegnestuen over to år deltaget i forskningsprojektet ”Increased use of ruins through secured masonry and comfortable climate” sammen med The Gotland University og Gotlands Museum. Herigennem er der udviklet nytænkende metoder og løsninger til vind og vejrsikring af ruinen, samt overdækning og beskyttelse på en måde, der respekterer kulturarven.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081