Information

Bygherre: Aalborg Kommune

Projektets indhold: Udarbejdelse af bevaringsmanual med retningslinjer for købstadens bevaringsværdige bygninger og miljøer ifm. Istandsættelser, tilbygninger mv.

Rolle: Arkitektrådgivning

Udførelsesperiode: 2019-20

Nibe – Bevar mig vel

Nibes centrale bymidte udgør et kulturmiljø af både kulturhistorisk- og arkitektonisk værdi. Byen er en repræsentant for den ældre, danske købstad og indskriver sig derfor i en større regional og national fortælling og sammenhæng.

For Aalborg Kommune har E+N Arkitektur udarbejdet en bevaringsmanual for købstadens bevaringsværdige bygninger og miljøer. Manualen indeholder en række retningslinjer som er udarbejdet for at inspirere og give et anvendeligt værktøj, til at sikre de eksisterende bygningers værdier, i samspil med byens levede liv og dens udvikling. Retningslinjerne tilsigter at give en overskuelig vejledning i hvordan man udfører fremtidige bygningsarbejder på bygningernes præmisser, således det samlede kulturmiljø kan højnes. Kommune og borgere får med disse retningslinjer et fælles dokument, og et fælles mål, for hvorledes miljøet i Nibes centrum kan styrkes i fremtiden med respekt for mangfoldigheden i de eksisterende bygninger. Den skal være et værktøj for nuværende og kommende ejere i forbindelse med vedligeholdelse og ombygning af byens huse.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081