Information

Nybygning
Udført: 1994 / Exners Tegnestue A/S v. Inger og Johannes Exner

Funktion: Kirke og sognegård

Lyng Kirke

Lyng Kirke er bygget som et center. Det vil sige, at konfirmandlokalet, møderum, kontor og køkken er bygget ind under samme tag som kirkerummet.
Den store blodbøg, som står uden for kirken er inspirationskilden, og er så at sige trukket ind i rummet.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381