Information

Tilbygning til eksisterende lægepraksis

Udført: 2007

Bygherre: Allan Axelsen

Funktion: Lægepraksis

Lægepraksis i Risskov

Det eksisterende hus og tilbygningen skaber en naturlig markering af hjørnegrunden. Tilbygningen indeholder ankomst, venteområde med sekretærfunktion samt tre konsultationsrum, der er placeret med et uforstyrret kik til den private haveside.

Venteområdet er placeret mod vejen og udført med højtsiddende vinduer, der giver et karakterfuldt lys og samtidig sikrer mod generende indblik. Foran den murede rytmiske teglfacade mod vejen står en række løvtræer, som skærmer for og filtrerer sollyset i sommerhalvåret.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921