Information

Infill / Nybygning
Udført: 2002 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Vejle Kommune

Funktion: Reception, mødelokaler, kantine

Indgang til Teknisk Forvaltning

Teknisk Forvaltnings nye indgangsbygning er beliggende i Kirketorvets noget mørke og kolde sydøstlige hjørne. Det var bygherrens ønske at få en lys, venlig og levende facade mod torvet. Derfor er huset i princippet et glashus med foranstående teglskærme i et hulmønster.

De røde teglskiver sammenbinder det massive teglmiljø på kirkepladsen. Samtidig opnår bygningen en lethed ved at lyset fra syd kan ses gennem nordfacaden på torvet. Her beskytter mønstermurværket mod indblik, mens det mod syd har en vigtig solafskærmende effekt.

Husets interiør er skulpturelt udformet med skillevægge af glas, stillet op i svungne linjer, der danner flader med skel i glas. De er påtrykt et mønster i silketryk, der er designet med det formål at hindre indblik til møderummene.

Med sin brofunktion og centrale beliggenhed tæt ved hovedbanegården spiller Bruuns Bro en vigtig byarkitektonisk rolle. Det var således en meget spændende opgave, da fire af broens butiksindehavere henvendte sig til tegnestuen med ønsket om at opføre et nyt hus som erstatning for et 1-2 etagers byggeri fra 1935 i slaggerbeton. Det er i øvrigt det tredje byggeri på broen, idet der først blev opført et midlertidigt byggeri i 1923.

Hovedidéen er at fastholde oplevelsen af, at der er tale om en bro, der skaber en forbindelse mellem en ældre og en nyere bydel. Ønsket var at designe en bygning, der frem for at være et byhus, signalerer, at det er et hus på broen med inspiration i brokonstruktionen og den underliggende jernbane. Tagrytmen med de otte buer understreger fortællingen om, at der er tale om en række individuelle butiksenheder.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921