Information

Nybygning
Udført: 2012

Bygherre: Hvidovre Menighedsråd

Funktion: Sognehus

Hvidovre Sognehus

Det nye sognehus består af en salsbygning samt en bevaringsværdig præstebolig, der nu er indrettet til kirkekontorer. Den nye salsbygning, der ligger som afgrænsning mellem kirkepladsen og kirkegården, er opført i gule genbrugsteglsten. Teglstenene, der er afstemt med kapellets lyse, gulgrålige nuance, stammer fra en lade i Sønderjylland og er valgt som tilpasning til det nærliggende kapel, præsteboligen og rækkehusbebyggelsen langs Præstemosen.

Bygningen har en stram og enkel hovedform. Facadebearbejdning sammen med en højere facadehøjde giver bygningen karakter og værdighed i samspil med præsteboligens traditionelle facader med pillevindue rytme. En mellembygning i glas binder de to bygninger sammen.

De mønstermurede facader giver afskærmende effekt, så bygningen respekterer roen og den uforstyrrede stemning på det store kirkegårdsareal. Indefra opleves bygningen åben, lys og venlig.

 

Præmieret:

Præmie i indbudt konkurrence.

Præmieret af Hvidovre Kommune.

De nye tilbygninger er udført i kirkens eksisterende materialer, hvor tilbygningerne med kobberfacader og tag, er indpasset rytmisk mellem kirkens stræbepiller. I interiøret, der huser kontorer, vente- og møderum, er oplevelsen af teglstenskirkemuren stærk. I kirken er der tilføjet nye nænsomt tilpassede runde panelbeklædte toiletrum i de runde tårn-trapperum samt udgravet et nyt trapperum i et sidesakristi, så forbindelsen mellem kirkerum og sognehus er blevet tilgængelig for alle. Der er arbejdet med nænsom indpasning af de nye bygnings- og interiørelementer.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381