Information

Nybyggeri
Bygherre: Hotel Julsø, Topas Explorer Group
Funktion: Hotel, restaurant
År: 2021-
Størrelse: 2.200 m²
Status: Vunden konkurrence. Under udvikling

Hotel Julsø

E+N Arkitektur har vundet konkurrencen op genopførelsen af Hotel Julsø, som delvist nedbrændte i februar 2020. Hotellet er placeret et ganske særligt sted, fyldt med historie og sjæl, for foden af Himmelbjerget ved Ry. Det er på samme tid et roligt og smukt sted, men også dramatisk i form af stedets topologi, sanseindtrykkene ved ankomsten og det massive antal besøgende der hvert år lægger vejen forbi for at besøge restauranten og/eller bestige Himmelbjerget. Historien og sjælen er stadig forankret i en boligfløj der undgik branden, så det nye bygningsanlæg skal på en nutidig facon spille sammen med den historiske bygning, der transformeres tilbage til hotel, og samtidigt tilføje et nyt lag i stedets og hotellets historie, mens funktionernes samspil skal sikre en stabil og effektiv drift.

Den nedbrændte restaurant blev oprindeligt opført som et traktørsted i en pavillon af træ. Gennem tiderne blev denne udvidet af flere omgange, men fremstod til det sidste stadig som en træpavillon. Denne historie og arkitektoniske udtryk er stærkt og genfortolkes i den nye bygning.

Restaurantetagen – pavillonen træder i det nye projekt skalamæssigt frem set fra søsiden, mens hoteldelen, den høje skala nedtones. Pavillonen lyser op med spinkle hvide trækonstruktioner, mens hotellet med sine sølvgrå toner putter sig mere diskret med skoven som baggrund. Den nye pavillon fremstår hvid, let aflæselig på afstand og med stærke referencer til historien og den tilbageværende fløj. Den historiske reference fremhæves yderligere ved dels at indføre symmetri i restaurantens facade og dels ved bearbejdning af lofts- og facadehøjden i det midterste parti. På den måde genindføres et rumligt og oplevelsesmæssigt hierarki i restaurantens tre lokaler. Facadekonstruktionen refererer stilistisk til skovens stammer der trækkes med ind i restauranten.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921