Information

Udført: 2014

Høng Efterskole

Høng Efterskoles bygninger, hvoraf de ældste er opført som landbrugsskole og højskole, er opført over en periode på 148 år og har hver deres egen historie med forskellig brug gennem tiden og ombygninger som følge deraf. Helhedsplanen er udført i samabejde med skolens ledelse som optakt til en ombygnings- og istandsættelsesproces, der vil strække sig over flere år. Planen giver oversigt over historisk udvikling og bevaringsværdier samt strategier for sammenhæng mellem bygninger, arkitektoniske og landskabelige opstramninger og udpegning af nye byggefelter. Bygningerne gennemgås enkeltvist med anvisning af bevaringsværdier og overordnede forslag til funktioner og overordnet indretning i sammenhæng med helhedsplanen. Hertil gives arkitektoniske hovedgreb på omdannelse af ældre bygninger til nye funktioner og tilbygninger samt idéoplæg til udformning af en ny central samlingsplads.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081