Information

Nybyggeri
År: 2021

Bygherre: Skanderborg Menighedsråd

Funktion: Kirke

Status: Konkurrenceforslag

Højvangen Kirke

Forslagets disponering af grunden skaber en klar opdeling imellem de tre hovedfunktioner: Parkeringsanlæg, Bygningsanlæg og Parkanlæg. De tre funktioner forbindes via den eksisterende og langsgående sti, der opleves som en markant forbindelsesakse på tværs af hovedfunktionerne. Kirken er placeret syd for det eksisterende kirkecenter som en forskudt langstrakt bygningskrop, der er beliggende indenfor stengærdet tæt på vejen. Herved opnås et samlet og kraftfuldt bygningsanlæg med en enkel, funktionel, ligefrem og niveaufri sammenhæng og et fælles centralt gård- og ankomstrum.

I den åbne og fleksible planløsning er der lagt stor vægt på fleksibel variation af kirkerummets størrelse og stemning alt efter ønske og behov. Bygningssnittets varierende højder skaber mange forskelligartede rumligheder, der gør kirken oplevelsesrig. Det indbyder samtidig til at bruge og tilpasse kirkens steder og stemninger alt efter den aktivitet, der foregår. Et musisk forskydningsprincip af en række vægge samt taktfaste søjlestrukturer skaber mange intime opholdssteder for eftertanke og samtale.

I forslaget bruges gode og gedigne materialer, der patinerer smukt ved brug. Kirken fremstår i sit eksteriør i teglsten af samme type som kirkecenteret. Overdækninger udføres med synlige spær og udhængsbrædder i hårdt træ. Blikarbejde med inddækninger, tagrender og nedløb udføres i zink. Vinduer udføres i træ/alu. med slankt udtryk for oplukkelige dele. Kirkens interiør fremstår ligeledes primært i blankt murværk. En række synlige søjler og bjælker udføres som limtræskonstruktioner, der tænkes ludbehandlet. Lofterne udføres med akustikplader i det nødvendige omfang, der suppleres med trælister for at opnå et varmt og naturligt udtryk. Gulvene foreslås udført i natursten.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381