Information

Udført: 2009

Helhedsplan for Jelling Bymidte og Monumentsområde

E+N Arkitektur stod for igangsætning og udvikling af det overordnede idéoplæg til en ny helhedsplan for Jelling Bymidte og Monumentområde i samarbejde med Vejle Kommune. Gennem arbejdet blev idéerne formet; monumentområdet som det særlige grønne rum, hvor verdenskulturarven med gravhøje, skibssætning, Jellingsten, kirke og kirkegård kan opleves i sammenhæng, og hvor de nye funds store dimensioner kan aflæses. Helhedsplanen med markering af palisadehegnet og sammenhængen med byens pladser og vejstrukturer blev bearbejdet gennem flere workshops. Nationalmuseet, Kulturarvstyrelsen, Haderslev Stift, Jelling Turist- og Udviklingsråd samt Jellings borgere var alle væsentlige bidragsydere i processen.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081