Information

Om- / Tilbygning
Udført: 2009 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Hammel Sogns Menighedsråd

Funktion: Menighedslokaler

Hammel Sognegård

Sognehuset ”Tinghuset” – det tidligere Hammel Tinghus og Politistation – er indrettet i nabobygningerne til kirken. I det tidligere retslokale er der indrettet kirkekontor, mens politistationen er indrettet til kontorer til præster, organist og kirkegårdspersonale. I den tredje fløj, der tidligere rummede fængselsceller, er der indrettet undervisningslokale. Cellernes tværvægge var tidligere nedrevet, men historien fortælles nu ved aftegninger i gulvet og den eneste bevarede celledør. Gårdrummet mellem de tre bygninger er overdækket og fungerer som samlingsrum og sal. Også her er fangegårdens mur vist i gulvbelægningen. Hovedindgangen fra Vestergade tjener som daglig indgang til kirkekontoret, mens adgang til samlingsrummet også kan ske gennem den nye bygningsindgang mod kirkegården.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381