Information

Nybygning / Tilbygning
Udført: 2011

Bygherre: Hals Menighedsråd

Funktion: Sognegård

Hals Sognegård

Hals Kirke er senromansk og en af landets største landsbykirker. Kirken fremstår homogent med hvidkalkede facader og tårn, store markante stræbepiller og røde tegltage.

Sognegården er udført som traditionelle længehusbygninger med røde tegltage placeret som små sekundære bygninger ved siden af den store kirkebygning.

Sognegården, som er døbt ”Ladegården” efter en trelænget gård, der tidligere lå på stedet, er sammensat af tre længehusbygninger: en eksisterende graverbygning fra 1979 opført som dob­beltbygning samt en ny kontorfløj og en ny salsbygning – også udført som dobbeltbygning. De tre længehusfløje bindes sammen af en let glasbygning med store udhæng, der rummer indgang, indgangsområde og køkken.

Kontorfløjen er placeret mod indkørslen og parkeringsområdet, mens der fra den bagvedliggende salsfløj er fine, styrede kig mod kirken og kirkegården såvel som ud i sognegårdens lille haverum.

En central, mønstermuret teglrotunde markerer sig med sin særlige stoflighed som en varmt lysende lanterne gennem indgangsbygningens glasfacader. Rotunden er udført i gule, genanvendte teglsten og rummer et mødekøkken.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381