Information

Helheds- / Strategiplan

Udført: 2009 – 2012

Bygherre: Frants Bernstorff-Gyldensteen

Gyldensteen Gods

Vinderprojektet ”Gyldensteen – den innovative herregård” i Realdanias kampagne om Fremtidens Herregård beskriver en arkitektonisk og finansiel hovedidé for integreringen af en ny, videnstung virksomhed på herregården Gyldensteen på Nordfyn. Uddybende analyser blev efterfulgt af en udviklingsfase, hvor en hovedidé for anvendelsen af de eksisterende bygninger blev udarbejdet og sammenholdt med undersøgelser af tålegrænser for nybyggeri i det historiske herregårdsanlæg. Begrebet estate, der bedst kan oversættes på dansk til herregårdslandsby, blev valgt som arbejdstitel. Begrebet dækker over, at godset er mere end blot hovedbygning, park og ladegård; godset er summen af tilhørende land og landskab, øvrige drifts- og avlsbygninger samt arbejderboliger. Denne fornemmelse og sammenhæng søges genetableret for at aktivere, udvikle og regenerere dels de tilhørende bygninger og arealer samt tilføje nye bygninger, der kan understøtte fællesskabet.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jesper Back
Arkitekt MAA / Adm. direktør / Partner

jeba@EplusN.dk

Tlf: 8734 9512

Mobil: 2840 8413