Information

Restaurering/Konvertering
Udført: 2018-2020

Bygherre: Grønnessegård Gods og Nordsjællands Fællesmølleri

Funktion: Agerumslade og Mølleri

Støtte fra Realdania, Berntsen Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen

Grønnessegård – Fredet Lade

Grønnessegaard Gods ligger på sydkysten af Halsnæs omgivet af skov og med udsigt over Roskilde Fjord. Godset, med sit aksefaste anlæg, blev oprettet i 1776 og består i dag af en hovedbygning mod syd og avlslænger i flere lag mod nord. Særlig karakteristisk for anlægget er godsets to store stråtækte bygninger som sammen med hovedbygningen indrammer den centrale gårdsplads. Både den oprindelige lade og kostald har været med i Realdanias kampagne, Fremtidens herregård.

 

Den ca. 980 m2 store fredede lade er opført i 1776. Bygningen fremstår med pudsede gule facader og sort sokkel samt et stort stråtækket saddeltag. Bygningen er indrettet som agerumslade med køregang i den ene side og porte i begge gavle. I det indre ses en klassisk højremskonstruktion i tre etager af stolper, remme, bindbjælker og kopbånd. Der er højt til loftet og rumoplevelsen får næsten katedrallignende karakter, hvor der er åbent til kip. Gennem tiden har laden skulle tilpasse sig nye funktionelle behov som maskine, korntørringsanlæg, siloer mv. Derfor har den oprindelige konstruktion flere steder undergået store ændringer, hvilket har sat sit præg på ladens stabilitet.

Udgangspunktet for projektet var at sikre laden fremadrettet ved nænsom istandsættelse, stabilisering af tømmerkonstruktionen og implementering af en ny funktion – et mølleri, i ladens sydende. Manglende bindbjælker, skråbånd, kopbånd og stolper er således blevet genetableret, hvor de manglede. Konstruktionen er igen blevet forankret til ladens ydervægge og enkelte steder er stolper rettet op. Der er generelt anvendt traditionelle tømmersamlinger, hvor konstruktionen er suppleret med nyt tømmer.

Tilbage i historien har laden indeholdt et mølleri, så der er et kulturhistorisk perspektiv i at genintroducere denne funktion i bygningen. Mølleriet er etableret som et hus i huset. Alle bygningsarbejder er begrænset til ladens interiør, og der er således ikke foretaget ændringer i ladens ydre. Mølleriet er udført som en let træskellet-konstruktion med beklædninger af rupløjede brædder, som naturligt føjer sig ind i ladens eksisterende interiør. Den nye konstruktion placeres i ladens midterzone og friholder køregangen mod øst. Den eksisterende tømmerkonstruktion berøres mindst muligt og ved at placere mølleri-huset bag ladens stolper er det ladens særegne tømmerkonstruktion, som fremhæves.

Mølleriet drives af Nordsjællands Fællesmølleri, som er et bredt fællesskab af kornproducenter og lokale melentusiaster. Fem lokale landmænd er sammen med foreningerne Spisekammer Halsnæs og Gribskov Spisekammer initiativtagere til Fællesmølleriet.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jesper Back
Arkitekt MAA / Adm. direktør / Partner

jeba@EplusN.dk

Tlf: 8734 9512

Mobil: 2840 8413