Information

Nybyggeri
Udført: 2009 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Grenaa Sogns Menighedsråd

Funktion: Kirkekontor med undervisnings- og mødelokaler.

Grenaa Sognegård

Sognegårdens ene længehus, der rummer kirkens administration, er indpasset i Nørregades husrække. Det andet længehus med sals- og undervisningsrum vender ud mod rådhusstien og de grønne parkeringsarealer. De to fløje bindes sammen af foyer og birum, så sognegården lukkes som et firefløjet anlæg. Teglfacaderne ud mod byen beskytter og favner sognegårdens indre liv, og fløjene åbner sig med glasfacader ind mod et indre, grønt haverum. Fra sognegårdens hovedindgang mod Rådhusstien er der flot kig op mod Grenaa Kirkes tårn.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381