Information

PROJEKTTYPE:

Restaurering / Konvertering

ÅRSTAL:

2012

YDERLIGERE:

Bygherre: Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice

Funktion: Værksteder og kulturlokaler, kontorer og gæsteboliger

Godsbanen

Efter mere end 80 år som terminal for godstogstrafikken er Godsbaneanlægget nu indrettet til et velbesøgt og aktivt, kulturelt produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur samt administrationskontorer og gæsteboliger.

Hovedbygningen og de to varehuse blev opført i 1920-23 efter tegninger af Statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck. Den palælignende rødstensbygning blev placeret for enden af de blinde skinner som en ”stopklods”, mens de to godsbanehaller til import- og eksportvarer blev placeret syd og nord for skinnerne.

Indadtil er så meget som muligt af den oprindelige atmosfære og det rå udtryk i materialerne bevaret. Facader, konstruktioner og detaljer er bearbejdet, så det er tydeligt, hvad der er nyt og hvad der er gammelt.

Som en markant del af konkurrenceforslagets hovedgreb er hele den ene godsbanehal bevaret som en åben, uberørt hal, der kan bruges til udstillinger, shows og store forsamlinger. Den anden hal er indrettet med mange typer værksteder og en rå og enkel indretning, der understøtter den kunstneriske frihed og kan tåle at blive brugt.

Projektet er udført i samarbejde med Nord Architects og 3XN.

Præmieret:
Præmie i indbudt konkurrence 2010. 

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081