Information

Nybygning
Opført: 2006 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: MD – Holland

Funktion: Shopping Center

Entre Deux Shopping Arcade

Entre Deux Shopping Arcade er beliggende i det centrale Maastricht på et sted, hvor der tidligere lå et kloster. De tilbageværende bygninger fra klosteret er indarbejdet i centeret, hvor en tidligere længe fungerer som café og kirken som boghandel og café. Centeret er indpasset i en eksisterende, tæt bystruktur og fungerer som en glasoverdækket gade, der er smutvej mellem flere centrale indkøbsgader og centrale torve.

I centerets interiør er der arbejdet bevidst med eksteriør materialer og dagslys for at koble sig på byens rum og materialer. De gennemgående materialer er natursten og teglsten.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381