Information

Nybyggeri
Bygherre: AAB – Arbejderne Andels Boligforening, Aarhus

Funktion: Boliger
År: 2019
Størrelse: 9.500 m²
Status: Konkurrenceforslag

De Fire Gårde

Konkurrenceforslaget til en almennyttig boligbebyggelse arbejder med et alternativ til rækkehuse. Boligerne trækkes sammen og organiseres i fire ”gårde med referecer til den velkendte danske firlængede bondegård, hvor naturen går helt op til bygningen og gårdspladsen er en aktivitetsflade med læ, ankomst til bolig(-er) og dér, hvor det fælles sociale liv udspiller sig.

Projektets fokus har været at skabe tættere fællesskaber samt ønsket om at fremme områdets kvaliteter optimalt ved at bevare og forstærke de bedste naturoplevelser på grunden. På stedet er der særligt fire karakterfulde elementer: hængepilen i det nordøstlige hjørne af grunden, bækken mod syd, søen mod øst, og kikket ud på marken under læhegnet i det nordvestlige hjørne.

Hovedidéen er at anvende disse elementer til at skabe fire forskellige stedsforankrede bo-identiteter med hver deres særlig oplevelse, deraf navnene i forslaget: Pilegård, Bækgård, Søgård og Enggård. Der skabes størst muligt friareal ved at boligerne samles i mindre bebyggelser, der har karakter af en mindre landsby med et fællesskab omkring den fælles gårdsplads. Friarealet øges yderligere ved at samle parkeringen, og i et vist omfang at udføre bebyggelsen i tre etager.

Ved at variere gårdenes størrelse og operere mde fire boligtyper, skabes en variation der tilpasser sig både sted og behov. Materialeforbruges minimeres ved at bygge kompakt og arealerne gives fri til natur og friarealer da parkerings- og vejareal reduceres væsentligt.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921