Information

Nybygning
Udført: 2014-16

Bygherre: NRE Denmark

Funktion: Boliger

De Fem Brødre

“De Fem Brødre” ligger på Sandkajen 1.03 i Københavns Nordhavn. Den arkitektoniske hovedide består af to arkitektoniske greb, der griber ind i hinanden og tilsammen danner en U-form. Derved opnås en tilpas bygningsdybde, som sikrer gode, gennemlyste lejligheder. Det primære greb består af en gentagelse af fem ens volumener, hvis arkitektoniske hovedidé refererer til ”De fem Søstre” på Aarhus Havn.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921