Information

Helheds- / Strategiplan

Udført: 2014

Bygherre: Den selvejende institution Castberggård

Castberggård Højskole

Castberggård er et center for døve og hørehæmmede, der fungerer som højskole, jobcenter, kursus- og feriecenter, idrætsanlæg samt social-økonomisk virksomhed. Helhedsplanen er udviklet som en langsigtet disponerings- og udviklingsstrategi, der beskriver forskellige projektfaser, der hver for sig er et skridt på vejen mod opfyldelse af Castberggårds visioner for fremtiden. Helhedsplanen foreslår en ny arkitektonisk sammensyning af både eksisterende samt nye bebyggelser og viser, hvordan en opstramning kan danne bedre rammer med en klar og stærk helhed. Helhedsplanen beskriver muligheder for tilbygninger, renovering og forbedringer af eksisterende elevboliger samt restaurering af bevaringsværdige bygninger. Der skabes desuden nye flow og visuelle forbindelser, som kan knytte hele landsbyområdet tættere sammen.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jesper Back
Arkitekt MAA / Adm. direktør / Partner

jeba@EplusN.dk

Tlf: 8734 9512

Mobil: 2840 8413