Information

Nybygning
Udført: 2003 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Bruuns Bro I/S

Funktion: Butikker

Bruuns Arkade

Med sin brofunktion og centrale beliggenhed tæt ved hovedbanegården spiller Bruuns Bro en vigtig byarkitektonisk rolle. Det var således en meget spændende opgave, da fire af broens butiksindehavere henvendte sig til tegnestuen med ønsket om at opføre et nyt hus som erstatning for et 1-2 etagers byggeri fra 1935 i slaggerbeton. Det er i øvrigt det tredje byggeri på broen, idet der først blev opført et midlertidigt byggeri i 1923.

Hovedidéen er at fastholde oplevelsen af, at der er tale om en bro, der skaber en forbindelse mellem en ældre og en nyere bydel. Ønsket var at designe en bygning, der frem for at være et byhus, signalerer, at det er et hus på broen med inspiration i brokonstruktionen og den underliggende jernbane. Tagrytmen med de otte buer understreger fortællingen om, at der er tale om en række individuelle butiksenheder.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Lise Breum Knakkergaard
Arkitekt MAA / Partner

libk@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 5154 3381