Information

Restaurering
2021-

Bygherre: Sydvestjyllands Efterskole
Status: Fondsansøgning

Bramming Hovedgaard

Projektet omhandler istandsættelse af den fredede Bramming Hovedgaard, som i dag er en del af det samlede bygningsanlæg for Sydvestjyllands Efterskole. Istandsættelse af hovedgården udgør første etape af en større udviklingsplan for skolens bygningsmasse.

Historien om Bramming Hovedgaard strækker sig helt tilbage til 1572 og den nuværende hovedbygning stammer fra 1786, opført i vestjysk klassicisme. Gården har op gennem tiden været et større firelænget anlæg, med væsentlige jordbesiddelser. Gården har i nyere tid skiftet ejere en række gange og har undertiden fungeret både som vandrerhjem, hotel og som tysk kaserne under besættelsen. I 1982 overgik stedet til Sydvestjyllands Efterskole, og har dannet rammer for dagligdagen her siden.

Hovedbygningens fredede status følger en række bærende bevaringsværdier. Udvendigt knytter disse, bland andet, til det trefløjede, symmetriske anlæg med ubrudte tegltage, og hovedfløjens detaljer i murværk, vinduer og ankomstparti. Indvendigt ses, foruden en mængde ældre bygningsdetaljer, en velbevaret planløsning med gennemgående hovedskillevæg, stuer en suite, og forstue og trapperum mod gårdspladsen.

Tegnestuen har, som en del af den ligeledes udførte helhedsplan, udformet et projekt for istandsættelse og restaurering af hovedbygningen. Denne indeholder, foruden historiske analyser, bygningsbeskrivelser og værdisætning, en tilstandsanalyse og dertilhørende istandsættelsesforslag.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jesper Back
Arkitekt MAA / Adm. direktør / Partner

jeba@EplusN.dk

Tlf: 8734 9512

Mobil: 2840 8413