Information

Opgavens art: Historisk redegørelse, analyser og bevaringsgennemgang.

Bygherre: Aarhus Universitet

Udførelsesperiode: 2013-14

Aarhus Kommunehospital, bevaringsgennemgang

Bevaringsgennemgang af bygningsanlægget Aarhus Kommunehospital blev udført med Aarhus Univerisitet som opdragsgiver. Kommunehospitalet, hvor de ældste bygninger er opført i 1893, fremstår som en bymæssig bebyggelse i røde mursten med røde tegltage og hvide vinduer. En stor del af bygningerne er tegnet af Kay Fisker og C. F. Møller i en for 1930’erne helt ny arkitekturstil kaldet ”Den Funktionelle Tradition”. Bygningernes bærende bevaringsværdier er vurderet ved besigtigelse på stedet sammenholdt med bygningsanlæggets overordnede historie. Bevaringsgennemgangen blev gennemført med udgangspunkt i Kulturarvsstyrelsens “Vejledning, vurdering af fredningsværdier” og SAVE-systemet. Gennemgangen er udført af E+N Arkitektur A/S i samarbejde med restaureringsarkitekt MAA Bue Beck og arkitekt MAA Claus P. Navntoft

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081