Information

Nybygning
Bygherre: Privat bygherre
Funktion: Bolig
År: 2009

Bomholtgård

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081