Information

PROJEKTTYPE:

Kultur

Anesminde

Nyt samlings- og Formidlingscenter i Jelling

Med projektet ’Anesminde’ som nyt Formidlingscenter ønskes et nyt ankomst- og samlingssted til Monumentområdet i Jelling. Projektet består af det eksisterende bygningsanlæg Anesminde som omdannes til formidlingscenter samt de omkringliggende udearealer som bearbejdes med nye stiforbindelser, sigtelinjer, beplantninger samt en legeplads.

Den bærende hovedidé for projektet har været at skabe en mere glidende, forklarende og inviterende overgang fra ankomsten og frem til Monumentområdet hvor bl.a. Jellinge Stenen står. Når man ankommer til stedet, vil man opleve, at man inviteres ind i vikingernes og asatidens myter, sagn og fortællinger.

Samlings- og formidlingscentret omfatter formidlingsrum, vinteropbevaring af skibet Jelling orm, værksteder, fleksible lokaler med mulighed for workshops, lokalhistorie, ungemødested mf., samt madpakke- og opholdsrum. Der er desuden mulighed for både korte og længerevarende ophold samt mulighed for at bruge stedets funktioner og kvaliteter på nye og forskellige måder, på forskellige tider af året og for forskellige brugere.

Hele vejen igennem projektet vil der være et øget fokus på formidling både i form af kropslige oplevelser samt visuelle forløb. Generelt er inddragelse af kroppen via leg og bevægelse et gennemgående tema som der lægges særlig stor væg på i projektet.

Et af hovedgrebene i projektet er bl.a. at etablere den store legeplads som en stor nedgravet viking man man kan gå på opdagelse ved, på og i – netop for at skabe arkitektur og oplevelser i børnehøjde og for børnefamilierne. Projektet skal emme af sanselighed og mystik, og give de besøgende en oplevelse af at blive inviteret ind i historiens handlinger via kreativitet, udforskelse, udfoldelse og leg.

Anesminde favner både byens borgere, de mange turister og besøgende som kommer hertil for at opleve Jellinge stenene og det omkringliggende Monumentområde. Ydermere inviteres de mange forbipasserende pilgrimsbesøgende indenfor, som et særligt stop på deres rejse langs Hærvejen.

Med projektet Anesminde kan man skabe et lokalt forankret oplevelsessted som kan fodre nærområdet med gode oplevelser og give stedet en karakter af hjemlighed, leg, foranderlighed og fantasifuldhed – alt sammen spundet på historiens fortællinger og myter som befinder sig på dette særlige sted i Jelling.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081