Udviklingsprojekt
Funktion: Innovationscenter

Download caseark

Visionernes Hus

Ideen bag visionernes hus er at skabe et helt særligt sted som inspirerende ramme for en gruppe personer, der i en eller flere dage er i dialog og refleksion om et vigtigt emne. Det kan være alt fra produktudviklere, forskere og politikere til kunstnere og musikere. Projektet består af en række tårne, pupper og huler. Visionen er at formgive som et sted, som understøtter de processer, hvor ideer og potentialer tager form, udvikler og udfolder sig. Proces-tænkning og formgivningen bag Visionernes hus henter inspiration i sommerfuglenes livsstadier.

Tårnene rummer servicefunktioner som køkken, toiletter, elevatorer, trapper m.v. Pubberne er bo-celler, der fungere som en slags hotelværelser. Hulerne, der ligger i det nedre niveau, har et rum til åbning af processen, et rum til uddybning af emnerne samt et rum til konklusioner.