Værdier

I alle samarbejdsrelationer stræber vi efter:
at alt samarbejde sker i en positiv ånd,
at man er loyal og viser respekt for hinanden,
at man er troværdig og holder aftaler,
at man tager initiativ, er problemløsende – og reagerer på tingene i tide,
at man viser ansvarlighed,
og gør sit bedste inden for rammerne.