Nybygning
Udført: 2001 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Aarhus Kommune

Funktion: Integreret daginstitution

 

Download caseark

Stenhøjen

Dette hus for børn er resultatet af et 1. præmieforslag til konkurrencen "Fremtidens Daginstitution" udskrevet i 1997.
Institutionen ligger som et længehus i øst-vestlig retning og åbner og orienterer sig mod syd. Huset består af tre forskudte bygningsafsnit, hvor facadeplanets spring danner opholdsarealer ude og inde. Mod vest ligger børnehaven, mod øst ligger vuggestuen og i midten er centralrummet placeret som det primære samlingssted for børn, forældre og personale. 
Daginstitutionen er bygget op som et sanse- og bevægelseshus. Der er tilstræbt stor og varieret kontakt mellem inde- og udeområder, brug af naturlige materialer samt mangfoldighed i rum.